برای یک ایران آزاد

مقاله صوتی: پاسداران از نگاه مردم مسبب سیل هستند؛ باد کاشته‌اند و توفان درو خواهند کرد

0

مقاله صوتی: پاسداران از نگاه مردم مسبب سیل هستند؛ باد کاشته‌اند و توفان درو خواهند کرد
پاسدران؛ قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای را در ایران در اختیار دارند. در چهل سال گذشته هرچقدر مردم ایران فقیرتر شده‌اند، سپاه پاسداران ثروتمندتر شده است. دقیقا به همین خاطر است که در هر نقطه که دست مردم می‌رسد علیه سپاه و تمامی نمادهای آن به اعتراض بر می‌خیزند.

سیل مرگباری که بسیاری از نقاط ایران را فرا گرفته است، محصول قتل‌عامی‌ست که نهادهای حکومت‌گر و در رأس آنها سپاه در حق محیط زیست ایران مرتکب شده‌اند. آنچه آنها با محیط زیست ایران کرده‌اند موضوعی پوشیده نیست. با نگاهی به رسانه‌های نظام مقدس! با انبوهی از چنین گزارش‌هایی مواجه می‌شویم؛ گزارش‌هایی که هر یک نشان می‌دهد چگونه جنگل‌ها، مراتع، تالاب‌ها و … بر اثر آنچه در درون نظام به «سازندگی» یا «مدیریت جهادی» موسوم است از میان رفته است.
تنها دعوا و اختلاف نظر میان باندهای حکومتگر آنجایی‌ست که تقصیر را متوجه دیگری می‌دانند. اما در نگاه مردم ایران همه‌شان با هم مقصر هستند؛ به‌خصوص سپاه.
واکنش مردم به حضور فرماندهان سپاه در مناطق سیل‌زده، اندکی از آنچیزی که در قلب مردم ایران علیه سپاه در جریان است را نمایان می‌کند. در روزهایی که سیل بسیاری از نقاط ایران را به کام نابودی می‌کشد، فرماندهان سپاه در محاصره محافظان راهی مناطقی می‌شوند که خود مسبب ویرانی آنها هستند. هدف از این سفرها گرفتن چند عکس و فیلم با هستی برباد رفته مردم است تا بتوانند آنرا در کارنامه «کار جهادی» شان به ثبت بدهند. ادامه متن

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.