برای یک ایران آزاد

مقاله صوتی: کانون‌های شورشی در قیامی بازگشت‌ناپذیر؛ پیام مریم رجوی به تظاهرات در واشنگتن

0

مقاله صوتی: کانون‌های شورشی در قیامی بازگشت‌ناپذیر؛ پیام مریم رجوی به تظاهرات در واشنگتن
کانون‌های شورشی در قیامی بازگشت‌ناپذیر که نظام ایران را هر روز بیشتر از گذشته بی‌ثبات می‌کند، نقشی محوری دارند. این واقعیت از یک سو در فعالیت‌های مستمر کانون‌هایی خود را نشان می‌دهد که ماه‌هاست تاسیس و وارد قیام‌شده‌اند و از سوی دیگر با به میدان آمدن کانون‌های جدید حتی در دور افتاده‌ترین و کم جمعیت‌ترین نقاط کشور جایگاه خود را به‌ثبت می‌دهد.

کانون‌های شورشی
پیام مریم رجوی به تظاهرات بزرگ ایرانیان در ۸ مارس در واشنگتن، تاکیدی دوباره بر واقعیت جایگاه کانون‌های شورشی بود. مریم رجوی «استقبال جوانان از کانون‌های شورشی» را نشانه‌ای از «خواست ایرانیان برای سرنگونی رژیم استبداد مذهبی» دانست. به تاکید مریم رجوی «کانون‌های شورشی»، «جوانان و قیام‌آفرینان» به‌صورت سازمان‌یافته در صحنه مبارزه علیه نظام ولایت فقیه حضور دارند و «فعالیت‌ آنها در سراسر ایران به سرعت در حال افزایش است.»
رئیس جمهور برگزیده مقاومت با اشاره به نقش و جایگاه کانون‌های شورشی در قیام ایران، نتیجه گرفت که «تغییر در ایران بدون سازمان‌یافتگی محال است. تغییر در ایران بدون از خودگذشتگی محال است.»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.