برای یک ایران آزاد

مقاله صوتی:دست‌های بسته‌ی سپاه، دست مردم را باز می‌کند

0

مقاله صوتی:دست‌های بسته‌ی سپاه، دست مردم را باز می‌کند

آنچه از طرف مقاومت ایران برای به زیر ضرب بردن سپاه در عرصه‌ی بین‌المللی صورت گرفته است، دست سپاه را در سرکوب مردم ایران در داخل کشور تا حدودی می‌بندد.

باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خامنه‌ای مدعی شد که «در وقایع اخیر حتی در یک مورد هم نیروهای نظامی و انتظامی با اسلحه به خیابان نیامدند و آنهایی که کشته شده‌اند مشکوک هستند.» او فزود: «ما در ناآرامیهای اخیر حداکثر تحمل را در این ماجرا داشتیم و هیچ اتفاقی از این جهت نداشتیم و کشته‌هایی که اتفاق افتاده عمدتاً مشکوک است و عمدتاً با تیراندازیهای از پشت سر و از مناطق نامشخص اتفاق افتاده و در دست بررسی است و در این رابطه موردی نداریم مگر این‌که به یک پادگان نظامی حمله‌یی صورت گرفته باشد که در همه دنیا مجموعه‌های نظامی در این مواقع موظف به دفاع از خودشان هستند.»

او در حالی مدعی‌ست که نیروهای نظامی و انتظامی سلاح حمل نمی‌کردند که در جریان قیام ایران بیش از ۵۰ نفر با شلیک مستقیم نیروهای سپاه به شهادت رسیدند.
پرسشی که مطرح می‌شود آن است که چرا باقری به انکار این نقش می‌پردازد؟
کسانی که سال ۶۰ را به یاد می‌آورند، از خاطر نبرده‌اند که نظام ولایت فقیه اسامی زندانیان سیاسی اعدام شده را به صورت علنی از طریق رسانه‌هایش اعلام می‌کرد؛ حکومتی که هرگز از اعلام کشتار مخالفان خود ابایی نداشته است، چرا اکنون تا این اندازه هراسناک است و تلاش می‌کند تا بیش از ۵۰ شهید قیام را دچار مرگی مشکوک توصیف کند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.