برای یک ایران آزاد

«ملا جنایت می‌کند، سپاه حمایت می‌کند»؛ سپاه به طور مستقیم مخاطب قرار می‌گیرد

0

«ملا جنایت می‌کند، سپاه حمایت می‌کند»؛ سپاه به طور مستقیم مخاطب قرار می‌گیرد

«ملا جنایت می‌کند، سپاه حمایت می‌کند»؛ شعاری که ۱۱ مرداد در گوهردشت کرج طنین انداز شد. یکی از دو پایه نظام به صراحت در شعارهای مردم مخاطب قرار می‌گیرد. پایه دیگر – خامنه‌ای- پیشتر مخاطب قرار گرفته بود. قیام در ادامه خود عمیق‌تر و صریح‌تر می‌شود.

«ملا جنایت می‌کند، سپاه حمایت می‌کند»؛ شعاری که از حنجره‌ی مردم در گوهردشت کرج برخاست؛ آینه‌ای تمام قد از آنچه در چهل سال گذشته بر ایران رفته است.
پنجشنبه ۱۱ مرداد روز سوم از دور جدید قیام ایران ادامه یافت؛ اعتراضاتی که از شاپور جدید اصفهان، گوهردشت کرج و شیراز آغاز شده بود، به شهرها و مناطق بیشتری گسترش یافت، مشهد، شاهین شهر، نجف آباد، قهدریجان و…
در استان اصفهان مناطق بیشتری وارد دور جدید قیام شدند. قهدریجان در حالی که هنوز خون شهدایش در قیام دی بر روی زمین مانده است دوباره به صحنه آمد.
فعال شدن اعتراضات در طول ۷ ماه‌ی قیام در اصفهان برای تمامیت نظام بسیار خطرناک است. [تراکتورهای کشاورزان ورزنه به کدام سمت باید حرکت کنند؟] زمانی از این استان به عنوان یکی از پایگاه‌های نظام نام برده می‌شد و در همین رابطه به حجم نیروهای سپاه که از نقاط مختلف آن جذب شده‌اند اشاره می‌شد. اما اکنون آن پایگاه خود خوانده بسیار شکننده به نظر می‌رسد.
با این همه مهمترین اتفاق در روز سوم از دور جدید قیام در گوهردشت کرج افتاد؛ آنجایی که مردم شعار دادند: «ملا جنایت می‌کند، سپاه حمایت می‌کند». [کانال یوتیوپ مجاهدین ۱۱ مرداد ۹۷] در این شعار سپاه به طور مستقیم مخاطب قرار گرفت.
نظام بر دو پایه ایستاده است؛ ولی فقیه و سپاه؛ تنها با فروریختن این دو ستون است که نظام به پایان کار خود می‌رسد.
پیش از این بسیاری از شعارهای قیام، سپاه را به طور غیر مستقیم نشانه گرفته بود. از جمله «سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن»، «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران»، «یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل می‌شه» و … این بار اما سپاه به طور مستقیم مخاطب شعار مردم قرار می‌گیرد.
شعار علیه خامنه‌ای در طول قیام بسیار شنیده شده است؛ «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه‌ای»، «خامنه‌ای حیا کن، سلطنت را رها کن». اما شعارها رو به سپاه غیر مستقیم بوده است. شاید به این دلیل که سلاح در دست سپاه است پس طبیعی‌ست آنکس که در صحنه تظاهرات شعار می‌دهد کمی جانب احتیاط را نگه دارد!
اما در پایان ماه هفتم از قیام آنچنان که همه چیز عمق می‌یابد و به همان اندازه صریح می‌شود، تعارض با سپاه نیز به نقطه‌ی بلوغ خود می‌رسد و در شعارها به طور صریح سپاه مخاطب قرار می‌گیرد. و البته این تازه شروع کار است. در روزهای آینده شعارهای بیشتری علیه سپاه شنیده خواهد شد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.