منفعت «رضاشاه روحت شاد» برای خامنه‌ای؟ + ویدئو

سوختن بازی خامنه ای با کارت رضاشاه روحت شاد

در قیام جوانان و مردم اصفهان در روز جمعه ۵ آذر، وقتی شعار علیه خامنه‌ای بالا گرفت، بسیجی‌ها با شعار «رضاشاه روحت شاد» به میدان آمدند.

 البته خیلی زود دستشان رو شد و بور شدند.

شایان ذکر است که دخیل بستن خامنه ای به رضا‌شاه پدیده جدیدی نیست. ۳ سال قبل روزنامه جمهوری اسلامی دست باند خامنه‌ای را درباره استفاده کاربردی از این شعار انحرافی رو کرد و نوشت: شعار «رضاشاه روحت شاد» مال پاسدار بسیجی‌ها است.

روزنامه آفتاب در همان زمان نوشته بود؛ «این جماعت آن قدر بی پروا شده اند که عده ای با شعارهای بی سابقه رضا شاه روحت شاد و مرگ بر مفت خور روانه مجلس می کنند و آنها نیز با مشایعت پلیس آزادانه مانور می‌دهند. این جماعت دقیقا همان دسته و گروهی هستند که در نماز جمعه تهران و راهپیمایی ها حضور دارند»، و بدینوسیله پته وزارت اطلاعات و باند خامنه ای را روی آب انداخته بود».

در عین حال یکی از گزارشگران از صحنه خیزش روز جمعه ۵ آذر جوانان و مردم اصفهان در حمایت از کشاورزان و حقآبه آنان گزارش کرده بود؛ «بسیجی‌ها و عناصر خود فروخته قاطی مردم آمدند. چند خانم حاضر در صحنه بسیجی ها را افشا کردند و فریاد زدند و گفتند که مردم فریب آنها را نخورید. این افراد چفیه داشتند، چفیه‌شان را برداشتند و شعار رضا شاه روحت شاد دادند. آنها جزء معترضان نیستند».

از سوی دیگر؛ مردم و جوانان با شعار ننگت باد، شرمت باد! پاسخ دندان شکنی به آنان دادند.

بدین ترتیب نقشه عوامل بسیجی و اطلاعات حاکمیت که تحت حمایت نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها فضا را مسموم می کردند با واکنش شدید مردم و جوانان اصفهان  بر آب شد.

گفتنی است که اینگونه شعار دادن با هدف تخریب و از دور خارج کردن شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور است که از سوی مردم داده می شود، تا جوانان و مردم را دلسرد و متفرق کنند.

دخیل بستن به دیکتاتور سابق

سوال اساسی که به ذهن میزند این است که چرا خامنه‌ای در این وانفسا و در زمانی که مردم شعار مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند به ناگاه به دیکتاتور سرنگون شده متوسل می شود؟

واقعیت این است که خامنه‌ای به ته خط رسیده و رئیسی هم کارائیش را برای او از دست داده.

بنابراین این اقدام فقط با کاربرد تفرقه انداختن در صفوف جوانان و مردم است و برای همین روی رضا‌شاه سرمایه گذاری کرده.

چون رضاشاه مرده، هیچ خطری برای حکومت ولایت فقیه ندارد.

در عوض منفعت این شعار انحرافی این است که مانع تمرکز شعار روی شخص خامنه‌ای می شود.

البته قیام روز جمعه ۵ آذر، اصفهان نشان داد که دوران بازی با رضاشاه هم بسر آمده است.

چنانچه مردم در اعتراضات خود در اصفهان شعار می دادند؛ «اینهمه لشکر آمده به جنگ رهبر آمده…».

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل