مکارم شیرازی فتوا داد که زنان می‌توانند حجاب را رعایت نکنند!

مکارم شیرازی فتوا داد که زنان می‌توانند حجاب را رعایت نکنند!

مکارم شیرازی در حال حاضر یکی از برجسته‌ترین مراجع حکومتی است

ناصر مکارم شیرازی که از آخوندهای سرشناس و از نسل پیشین مراجع حکومتی است در تازه‌ترین فتوای خود گفت که زنان می‌توانند به  مصلحت حجاب را رعایت نکنند!

ناصر مکارم شیرازی در فتوایش اعلام کرد زن‌های محصل در خارج کشور می‌توانند در «موارد ضروری» حجاب اسلامی را رعایت نکنند.

مکارم شیرازی بی بند و بار است یا زنان ایران؟

اما استدلالی که مکارم شیرازی برای صدور این فتوا ارائه می‌کند، چنین است: «با توجه به اینکه اگر دختران مسلمان و متدین دروس عالی را نخوانند تنها افراد بی بند و بار و لامذهب پست‌های مهم را اشغال می‌کنند، به افراد متدین اجازه داده می‌شود که حجاب را در خصوص مواردی که ضرورت دارد، رعایت نکنند».

لابد با چنین فتواهایی است که فرزندان و آقازادگان مقامات حکومتی در دیار فرنگ مشغول درس و تحصیل با سر و وضع آنچنانی هستند ولی دختران این مرز و بوم به خاطر مدرسه رفتن مورد حمله شیمیایی عناصر حکومتی قرار می‌گیرند. چون این آقازادگان هرگز بی بند و بار و لامذهب نمی شوند!

مکارم شیرازی در توضیح میزان عدم رعایت حجاب می‌گوید: «به مقدار ضرورت یعنی در خصوص آنجا که الزام قطعی بر ترک حجاب است. یعنی تا محل درس با حجاب می رود و در محوطه درس که الزام به ترک حجاب است، ترک می‌کند و در بازگشت بلافاصله حجاب را حفظ می‌کند.»

در همین رابطه

سی ان ان: مردم ایران برای برچیدن غل و زنجیر قیام کردند نه حجاب

به این ترتیب مکارم شیرازی مانند خمینی بار دیگر نشان داد که اسلام مورد نظر آخوندهای حاکم نه از نوع باور بلکه تنها وسیله‌ای برای بقای خودشان در راس حکومت است. مهسای امینی تنها بخاطر ده تارموی بیرون زده از زیر روسری به قتل می‌رسد و بدنبالش ۷۵۰ تن از برادران و خواهرانش را به گلوله می‌بندند، اما وقتی مصلحت اسلام عزیزش!‌ یعنی حکومت اقتضا بکند حکم به ترک حجاب می‌دهد.

به این می‌گویند استفاده ابزاری از دین برای بقای یک حکومت ضدمردمی و ضد اسلامی. اکنون سوال این است که مکارم شیرازی و همریشان او بی بند و بارند یا زنان ایران؟

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل