ناتوانی رئیسی صدای کیهان را هم در آورد!

ناتوانی رئیسی صدای کیهان را هم در آورد!

رئیسی، کیهان و تخاصم در اردوی خامنه‌ای

ناتوانی دولت ابراهیم رئیسی در اداره امور اقتصادی کشور امری پوشیده نیست، اما آش بی‌کفایتی رئیسی چنان شور شده که صدای کیهان خامنه‌ای را نیز درآورده است.

مرداد ماه ۱۴۰۲ که بیاید از تصدی‌گری دولت توسط رئیسی ۲ سال می‌گذرد.

۲ سالی که دوست و دشمن رئیسی بر سر یک نکته اتفاق قول دارند که حد و اندازه تصدی دولت، از قواره رئیسی و شرکایش و برنامه ۷ هزار صفحه‌یی وی و صفی از اقتصاددانانش بزرگتر است.

کار به جایی رسیده است که دیگر دوستان قدیم رئیسی نیز دیگر مراعات! حال نمی‌کنند و هر جا فرصتی پیش بیاید، کاسه‌ی خود را از رئیسی جدا می‌کنند تا مبادا آنها نیز آماج حملاتی که متوجه رئیسی است، قرار گیرند.

این بار نوبت کیهان خامنه‌ای است و شریعتمداری از رفقای قدیمی رئیسی که بر آن قلم می‌راند.

«به تاخیرها خاتمه دهیم» عنوان یادداشت روز است در کیهان، منتشره در روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، که کارایی یا بهتر است بگوییم فقدان کارایی دولت رئیسی را پس از نزدیک به ۲ سال پس از تصدی دولت در حکومت ولایت فقیه را به چالش کشیده است.

یاداشت با کنایه به رئیسی و جمله وی که «مردم باید بهبود وضعیت اقتصادی را در سفره خود ببینند» شروع می‌کند و سیاهه‌یی از ناکارآمدی رئیسی را برمی‌شمارد.

اما پیش از آن یادداشت، برای بالانس و سیاست نسوختن سیخ و کباب، تلاش می‌کند وضعیت فعلی و نابسامانی کشور و بی‌کفایتی دولت رئیسی در اداره‌ی امور اقتصادی کشور را، مانند تمامی اسلاف، به دولت‌های پیشین نسبت دهد، اما در ادامه، راهی به جز این برایش باقی نمی‌ماند تا به تشریح تنها بعضی از زوایای بی‌کفایتی دولت رئیسی و شرکاء اشاره کند.

کیهان، مافیای دولت، باندها و سلاطین تحت امر خامنه‌ای

وضعیت نابسامان مسکن و قیمت‌های نجومی، آن هم با روندی گرانتر‌شونده‌تر از قبل، افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی و خوراکی، آشفتگی  و نوسانات همواره رو به فزونی در این حوزه‌ها و حوزه‌های دیگر، کاهش دهشتناک قدرت خرید مردم، از جمله مصادیق و بخشی از سیاهه‌ی کارنامه دولت رئیسی است که توسط کیهان خامنه‌ای برشمرده می‌شود. [آژیر قرمز یا بن بست اقتصادی در دولت ابراهیم رئیسی]

یادداشت سپس به این جستار استناد می‌کند که در دولت رئیسی، گرفتاری دهک‌های پایین جامعه شهروندی ایران یک موضوع فانتزی نبوده و واقعیتی است که کف جامعه همواره با گوشت و پوست آن را احساس می‌کنند.

یادداشت سپس انگشت اتهام را مستقیما به سوی دولت رئیسی و ارگان‌‌های قدرت و ثروت تحت هژمونی خامنه‌ای می‌گیرد و می‌افزاید در حال حاضر اقتصاد ایران یا در «چنبره‌ی بنگاه‌‌های دولتی و یا در تیول باندها و سلاطین اقتصادی است»!

یادداشت استدلال می‌کند که یکی از این دو، از سرمایه کشور و دولت (بخوانید ثروت‌های مردم ایران) می‌خورد و دیگری، یعنی «باندها و سلاطین اقتصادی، با بازی با قیمت‌ها و اقدامات زنجیره‌یی، اجازه به سامان‌شدن وضعیت سفره مردم را نمی‌دهد.

مخلص کلام آن که این روزنامه در جایی که عرصه امور اقتصادی در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه در ابعاد کلان و دولت رئیسی در ابعاد خردتر، تنگ آمده، به دولت رئیسی و باندهای شریک تاخته و می‌تازد و قطعا این امر از سر رضایتمندی نیست، بلکه بی‌کفایتی در دولت رئیسی و باندهای ثروت و قدرت وابسته به خامنه‌ای در حد و اندازه‌یی است که شرکای قدیم رئیسی مانند کیهان و شریعتمداری نیز مجبورند با آن حد کشیده و فاصله حفظ کنند.

به عبارت دیگر ناتوانی دولت رئیسی صدای کیهان را نیز در آورده است!

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل