برای یک ایران آزاد

نبض اجتماع هفته ۱۵

0

نبض اجتماع هفته ۱۵
سلام

گاهی برای دیدن عمق دردی  نیازه نقطه مقابل اون رو که ظلمی و بیدادی صورت گرفته رو با نگاهی متفاوت دید

یکی از اون صحنه ها اینه نگاه کنید بعد با هم در موردش کار داریم

بیمارستانهای صحرایی متعدد در مسیر چندصدکیلومتری راهیان

قدم به قدم غذای ۵وعده‌یی مجانی به راهیان به اصطلاح نور!!

جابجا  محل‌های استراحت مجردی و خانوادگی مجانی با بهترین سرویس‌های بهداشتی .

و همه اینها درکشوری که در اون این صحنه ها هم هست!!

احساس من و شما الان یکیه

چون هم ظلم عریانه و هم درد بی پایان

خشم و نفرت، ازاین همه تبعیض و بی عدالتی

خشم و نفرت از بانیان و عاملین این همه ویرانی و نا بسامانی

خشم و نفرت از کارگزاران دزد و غارتگر و خشم و نفرت از پاسدران جهل و جنایت

راستی چه کسی مستحق تر ه برای این همه امکانات رایگان ورفاه؟

به چرایی اون امروز خواهیم پرداخت


قسمت‌های پیشین نبض اجتماع را در اینجا ببینید

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.