برای یک ایران آزاد

نبض اقتصاد هفته – ۱۹

0

نبض اقتصاد هفته – ۱۹
۸۰درصد مشکلات ناشی از تحریم‌ها نیست

حداقل دستمزد کارگران؛ ۴۰ درصد سبد معیشت؟!

افزایش چند صد درصدی اجناس و وضعیت آجیل

با ادغام ۶ بانک نظامی، نقدینگی ۶ برابر خواهد شد

بینندگان نبض اقتصاد اجازه بدهید پیشاپیش سال جدید خورشیدی را به‌شما تبریک بگوییم. با این آرزو که هرچه زودتر ایران عزیز ما آزاد شود.

علی قربانی، عضو مجلس «در نطق میان دستور خود» گفت: «بیش از ۸۰ درصد مشکلات کشور نتیجه سوء مدیریت بوده و تنها ۲۰ درصد ناشی از تحریم‌ها و مشکلات خارجی است».

گزارشی بشنویم در همین رابطه:

یک عضو مجلس گفت: کشور مشکل کمبود اعتبارات ندارد «چرا که براساس آخرین آمار، نقدینگی جاری کشور بالغ بر ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان است». مشکل حتی در «کاهش فروش نفت نیست» زیرا «مگر در دولت‌های نهم و دهم بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار نفت نفروختیم که برابر با فروش نفت از زمان مظفرالدین شاه قاجار تا سال ۸۴ بود اما به دلیل اعمال سیاست‌های غلط دولت[های] نهم و دهم در پایان دولت با منفی ۶ درصد رشد اقتصادی، تورم ۴۰ درصدی و دو برابر شدن تعداد فقرا روبرو شدیم.»

قسمت‌های پیشین نبض اقتصاد را در اینجا ببینید

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.