برای یک ایران آزاد

نسل جوان و مجاهدین؛ حرکتی از گذشته به سوی آینده

0

نسل جوان و مجاهدین؛ کلماتی‌ست که بسیار با هم تداعی می‌شوند. کسانی که سال‌های اولیه پس از انقلاب ضدسلطنتی را به ‌یاد می‌آورند؛ نام مجاهدین برایشان تداعی کننده جوانان و نوجوانانی‌ست که مشتاقانه به فروش نشریه، شرکت در کلاس‌های آموزشی، و میتینگ‌های بزرگ می‌پرداختند.

از ۳۰ خرداد ۶۰ که خمینی آشکارا، آتش سلاح را به روی مجاهدین باز کرد؛ این نسل جوان بودند که در کسوت مجاهدین به مقابله برخاستند. مروری بر سنین شهدای آن سال‌ها به ما تصویری از نسل جوان می‌دهد که در برابر خمینی و سپاه تسلیم نشد.
با این حال حمایت و پیوستن به مجاهدین هرگز مختص به یک نسل یا یک قشر از جامعه نبوده است. تاریخچه بیش از ۵۰ ساله مجاهدین نشان می‌دهد که آنها موفق شده‌اند از درون بازار، از درون حوزه‌های علمیه، ادارات، کارخانه‌ها و البته دانشگاه‌ها و مدارس، نیروهای اجتماعی را به حمایت و پیوستن به خود برانگیزانند. شاید به این لحاظ مجاهدین در تاریخ معاصر ایران بی‌نظیرترین جریان اپوزیسیون باشند.
مجاهدین بنیان‌گذار و اعضای اولیه این سازمان از درون دانشگاه‌ها برخاستند، اما هرگز جنبشی محدود به دانشگاه‌ها نبوده‌اند. در هر محیطی که مجاهدین فرصت یافته و مردم را مخاطب قرار داده‌اند؛ جای خود و راه خود را باز کرده‌اند. چنین جاذبه شگفت‌انگیزی بود که خمینی را بر آن داشت تا امکان حیات سیاسی مسالمت‌آمیز و علنی را با کشتار و شکنجه از مجاهدین سلب کند.
پس از نزدیک به ۳۸ سال از شروع رسمی کشتار مجاهدین توسط سپاه و خمینی، شاید برخی را تصور بر این بود که مجاهدین ریشه‌های خود را در جامعه ایران از دست داده‌اند. شاید آنها تصور می‌کردند که نسل جوان درباره مجاهدین چیزی نمی‌داند یا اگر هم بداند به حمایت از مجاهدین برنخواهد خاست.
با این همه خبرگزاری فارس، در مقاله‌ای که مشخص است منبع آن بازجویی‌های اطلاعات سپاه از افراد متهم به همکاری با مجاهدین می‌باشد؛ اذعان می‌کند که مجاهدین با نسل جوان جامعه در پیوند هستند.
خبرگزاری متعلق به سپاه در همین رابطه می‌نویسد که سرپل‌های مجاهدین در شبکه‌های اجتماعی، عموما «نسل جوان و نوجوان را تحت تأثیر قرار» می‌دهند. براساس همین گزارش افرادی که در فضای مجازی جذب مجاهدین می‌شوند افراد «کمتر از ۲۰ سال» هستند. [فارس ۱۵ اسفند ۹۷]
بسیار واضح است، وقتی جریانی تنها از طریق فضای مجازی بتواند بر روی مخاطبان خود تأثیر بگذارد، پس اگر شرایط حضور علنی آن فراهم شود، تأثیرات وسیع‌تر و عمیق‌تری خواهد گذاشت. با این همه در شرایط اختناق، کانون‌های شورشی مجاهدین در وسیع‌ترین ابعاد مسیر رشد و گسترش را در سراسر کشور در پیش گرفته‌اند.
پیوستن به کانون‌های شورشی یا برپایی یک کانون شورشی جدید، هرچندکه محدودیت سنی ندارد، اما بسیار قابل انتظار است که در صحنه‌ی نبرد، نخست این نسل جوان باشد که بار مبارزه‌ی رودررو را بر دوش بکشد؛ واقعیتی که فارس با زبانی وارونه به‌آن اعتراف کرده است.

در همین زمینه:
مصدق و کانون‌های شورشی؛ تداوم یک امید در تاریخ معاصر ایران
مؤلفه‌ی قدرتی به‌نام کانون‌های شورشی؛ مریم رجوی در مجلس ملی فرانسه
رمزگشایی از آخرین وصیت خامنه‌ای؛ کانون‌های شورشی و دیگر هیچ
آلترناتیو سازمان مجاهدین خلق ایران؛ کانون‌های شورشی و اقشار اجتماعی
چرا «جواد» عصبانی‌ست؟؛ «بات‌های تیرانا» و کانون‌های شورشی

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.