برای یک ایران آزاد

نسل قیام چه کسانی هستند؟

0

نسل قیام چه کسانی هستند؟

سرکوب، بی‌اعتنایی، به حساب نیامدن…

دهه‌ی ۶۰ در جستجوی شغل، فارغ‌التحصیلان بیکار…

دهه‌ی ۷۰ در دانشگاه یا در مقدمه‌ی ورود به‌ آن یا در زندان دستفروش‌ها، بیکاران، گرفتار شدگان در خدمت اجباری، کارگران بی‌حقوق، معلمان…

دهه‌ی ۸۰، سرکوب شدگان به جرم جوانی، پرامید و بی‌آینده نسل‌های سردرگم،

سرکوب شده دست‌هایی که با اسپری بر دیوار نقش می‌زنند: «مرگ بر خامنه‌ای»

تغییر نسل

اما تمرکز گزارش رحمانی فصلی بر «تغییر نسل» به‌عنوان « بستر اصلی حوادث» است او در می‌گوید: «بعد از ۳۹ سالی که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، با نسلی مواجهیم که در چارچوب نظام و ارزش‌های دینی، سلایق، باورها، تفکرات، اعتقادات، روابط، خواست‌ها، مطالبات و نیازهای متفاوتی دارد که حتماً باید به آن توجه کنیم، عدم توجه به این موضوع، موجب انباشتگی نارضایتی می‌شود و سرخوردگی هم بالاخره خودش را یک جا نشان می‌دهد. موضوع دیگر، تغییر سبک زندگی است.»[ایران ۲۰ اسفند ۹۶]

روایت‌های دیگر

بخش‌های دیگری از نظام بر جنبه‌های اقتصادی قیام دی‌ماه تاکید کرده‌اند. کسانی از جناح روحانی نیز بر این واقعیت پای فشرده‌اند و قیام را قیام فقرا دانسته‌اند.[قیام دی‌ماه خطرناک‌تر از قیام ۸۸؛ جوانان و تهی‌دستان؛ اوضاعی که از کنترل نظام خارج خواهد شد]

خامنه‌ای [روایت یک شکست نظام؛ سخنرانی خامنه‌ای درباره‌ی قیام ایران] و معاون سیاسی سپاه [گزارش معاون سیاسی سپاه از قیام ایران و نقش محوری سازمان مجاهدین خلق در آن]قیام را سازمان‌یافته و تحت هدایت مجاهدین توصیف کرده بودند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.