برای یک ایران آزاد

نشست دستفروشان سنندج و رد طرح ضد معیشتی شهرداری نظام در سنندج

0

نشست دستفروشان سنندج و رد طرح ضد معیشتی شهرداری نظام در سنندج
روز سه شنبه ۲۷ آذر ۹۷ در کرمانشاه بیش از ۲۰۰ نفر از دست فروشان خیابانهای فرودسی، شاپور، سه راه نمکی، دور میدان و میدان اقبال در مسجد والی در خیابان فردوسی نشست مشورتی خود را برگزار کردند.
در این نشست دستفروشان طرح ضد معیشتی جمع آوری و انتقال دستفروشان به نقاط دور دست شهر را رد کردند و تصمیم بر ادامه فعالیت خود در محلهای کنونی گرفتند. دست فروشان همچنین تصمیم گرفتند جهت جلوگیری از سد معبر کالاهای خود را در به اندازه یک متر پهن کنند. به گفته کارگران آنها در این نشست طرح ضد معیشتی شهرداری سنندج را رد کردند.
یکی از دستفروشان گفت که دستفروشان از روی ناچاری به این شغل روی آورده‌اند، وقتی که کارخانه‌ و یا امکان دیگری برای اشتغال وجود ندارد، آنها باید نان سر سفره بیاورند.

پیشتر نیز این دستفروشان دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.