برای یک ایران آزاد

نظرسنجی موسسه گالوپ؛ خامنه‌ای «رهبری»ست علیه مردم

0

نظر سنجی موسسه گالوپ، خامنه‌ای را بی‌توجه‌ترین «رهبر» درباره وضعیت معیشتی و رفاهی مردم معرفی می‌کند. در حقیقت اما او «رهبری» است علیه مردم ایران.

فریبرز شادان

مؤسسه نظرسنجی گالوپ، اقدام به یک نظر سنجی درباره بی توجه ترین رهبر، نسبت به وضعیت معیشت، درسال ۲۰۱۸ کرد؛ این نظرسنجی در ۲۰۹ کشور جهان صورت گرفت و خلیفه ارتجاع؛ خامنه ای رتبه ۲۰۹ را کسب کرد.
طبق این نظر سنجی میزان رفاه و معیشت مردم سوئیس ۴.۹۸ از ۵ می‌باشد ولی همین درصد برای مردم ایران ۰۲/۰ از ۵ می‌باشد و مدال این رتبه بعد از سودان و گامبیا و سومالی به گردن ولایت فقیه افتاده است. [نگام ۱۵ دی ۹۷] حتما خامنه ای خلیفه مرتجع یا سایر ولایت مداران حلقه بگوش او بعد از شنیدن این نظرسنجی، این مؤسسه را تکفیر خواهند کرد یا خواهند گفت، این مؤسسه توسط نیروی آلترناتیو نظام فریب خورده‌ است یا اینکه خریداری شده‌اند و …
اما به تجربه ثابت شده است که با دود و دم ولایی نمی‌تواند واقعیت را بپوشاند. زیرا اصلی ترین کسانی که از نزدیک این واقعیت را روزانه لمس می کنند، مردم ایران هستند. و حضور مردم از کارگران زحمتکش تا فرهنگیان و کشاورزان و دانشجویان در اعتراضات مختلف دقیق ترین ابراز نظر برای اعلام بی کفایتی و بی لیاقتی این خلیفه دزد می باشد؛ و البته نظرسنجی مؤسسات معتبر هم بر این واقعیت صحه می‌گذارد.
البته از یاد نباید برد که تا وقتی خلیفه ارتجاع به فکر خود و خواص است دیگر جایی برای توجه به وضعیت معیشت مردم محروم ایران نمی‌ماند و چند دهه حاکمیت ولایت فقیه به خوبی این را اثبات کرده است و همین مردمی که در این نظام هیچ توجهی به آنها نشده و هرگز نخواهد شد،‌ اکنون در کف خیابان‌ها در برابر پاسداران ایستاده‌اند.

از همین نویسنده:
نردبان دشمن یا صعود برای سرنگونی
فرافکنی «وزارت اطلاعات» در پیام به پاپ
نماز میت خامنه‌ای؛ دو نوع برخورد متفاوت
«دست از این عصبانیت بردارید»؛ احمد خاتمی سخن می‌گوید!
مرگ دانشجویان بر اثر تصادف و نیروی ضد شورش

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.