برای یک ایران آزاد

نگاهی به بحران هایی که رژیم ایران با آنها روبرو است

0

نگاهی به بحران هایی که رژیم ایران با آنها روبرو است
در بحبوحه تضادها و تنش های در منطقه خلیج فارس و درگیریهای احتمالی بین رژيم آخوندی و جامعه بین‌المللی و تب وتاب های جامعه ایران و شرائط انفجاری آن و عملکرد کانونهای شورشی در پیشبرد قیام عمومی مردم ایران برای نجات و رهایی از چنگال آخوندهای شیطان صفت سایت «مطالعات اروپا آسیا  » آمریکا  اقدام به درج مطلبی تحت نام نگاهی به بحران هایی که رژیم ایران با آنها روبرو است کرده است که در زیر به بخش های از آن میپردازیم.

 سایت مطالعات اروپا آسیا در این زمینه نوشت: رژیم ملاها در ایران با چندین بحران مواجه بوده، که هر کدام توانایی شروع تظاهرات مهمی را دارند و این پیش از اعلام تحریم های جدید توسط ایالات متحده برای بخش های نفت و فلز رژیم است.

یک بحران بزرگ بواسطه اعلام افزایش قیمت سوخت رخ داد…

مقامات رژیم ایران عمیقا نگران این هستند که هرگونه تظاهرات اعتراضی می تواند منجر به تهدید امنیتی برای ملاها شود.

کانون های شورشی (واحدهای مقاومت)، سمبل های امید مردم: اعضای کانون های شورشی (واحدهای مقاومت) به مردم کمک می کنند تا فعالیت های خود را علیه رژیم وحشی در ایران سازماندهی کنند. اعضای واحدهای مقاومت همچنین آمادگی خود را برای ادامه مبارزه شان جهت تغییر دموکراتیک رژیم و برای آزادی و دموکراسی برای کل ملت ایران ابراز می کنند.

در شهر تهران، اعضای یک کانون های شورشی، یک دستگاه اتوبوس متعلق به نیروهای رژیم را به آتش کشیدند. این یکی از اتوبوس هایی است که برای اعزام نیرو به نقاط مختلف علیه تظاهرکنندگان در تهران مورد استفاده قرار می گرفت.

در شهر مرکزی اصفهان، یک کانون شورشی، تابلو پایگاه نیروهای بسیج وابسته به  (سپاه پاسداران انقلاب) را به آتش کشید تا خشم مردم ایران را از این نهاد را نشان بدهد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.