برای یک ایران آزاد

آیا نگاه به شرق یک گزینه در برابر تحریم‌هاست؟: گفتگو با خانم صوفی سعیدی

0

نگاه به شرق گزینه‌ای که حکومت آخوندی دربرابر فشار تحریم ازجانب آمریکا به آن روی آورده و مدعی است که ازاین طریق می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند. چنین سیاستی چه تاثیری بر تعادل سیاسی – اقتصادی دارد و می‌تواند مؤثر باشد.

در چند ماه اخیر، شاهد اعمال سیاست فشار حداکثری از جانب امریکا بر روی رژیم هستیم. نتیجه و تأثیر این سیاست بر تعادل سیاسی-اقتصادی رژیم چی بوده؟ .

در همین رابطه خانم صوفی سعیدی استاد روابط بین الملل درگفتگویی با تلویزیون ایران آزادی موضوع رابررسی کرده وبه سئوالات پاسخ می‌دهد

صوفی سعیدی: اگر اجازه بدهید مقداری سیاست امریکا را توضیح بدهم در رابطه با سیاست امریکا و کارهای که تا بحال کرده است از سال گذشته و مشخصاً از برجام بیرون آمد یکسری تحریمهای سنگینی علیه رژیم وضع کرد و در این نقطه سپاه پاسداران را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد، همزمان معافیت نفتی آن ۵ کشور را همه به اتمام رساند و تمدید نکرد. سیاست خارجی امریکا و همچنین سیاست امنیت ملی را که دو مقوله متفاوت است توسط رئیس جمهور امضاء می‌شوند. شروط ۱۲ گانه وزارتخارجه امریکا که آقای پمپئو ارائه داد کاملاً با تاکید بر تمام فعالیتهای تروریستی رژیم و اتمی رژیم در این ۱۲ ماده آوردند و همچنین تمام فعالیتهای جنگ‌افروزی رژیم و کمک به گروه‌های تروریستی و کمک به آشوب در کشورهای منطقه یعنی یمن، سوریه، لبنان، غزه، عراق و تمام دست‌اندازیهای رژیم که سابقه آن مشخص است و خواستار قطع حمایت از سوی رژیم شد، مسئله امنیت ملی فقط محصور به امریکانمیشود ما یک تاریخچه ۱۰۰ سداله در تاریخ معاصر داریم بعد از جنگ جهانی دوم بخاطر جنگ‌های پی در پی و کشتارهای بی وقفه و تجاوزی که به کشورها انجام می‌شد بلاخره سازمان مللی و تفاهم نامه‌ای شکل گرفت. تمام کشورهای عضو از هرگونه تعرض به خاکشان هم می‌توانند شکایت بکنند و هم می‌توانند از حمایت بقیه اعضاء برخوردار باشند، حالاوقتی در رسانه‌ها و نشریات بحث امنیت ملی می‌شود، آن مقوله‌ای که ضرر دارد و تاثیرگذار و ریسک‌بردار است سعی می‌کنند از آن جلوگیری بکنند. در مورد این سیاست امنیت ملی که در ۵۰ و ۶۰ صفحه بیرون داده شده همزمان با شروط ۱۲ گانه و پشت آن را آقای ترامپ امضاء کرده است. مشخصاً از ایران بعنوان اسپانسر تروریسم و حرکات شرورانه و دخالت در منطقه و ایجاد نا آمنی مفصلاً بطور مبسوطی نام برده شده است.

بنابراین این سیاست اعلام شده دولت امریکا است، منافعش در خطر است بخصوص متحدینی هم در منطقه دارد، که آنها هم از طریق دخالتهای رژیم در خطر قرار گرفته‌اند، و این فشار حداکثری همانطور که اعلام کردند برای تغییر رفتاررژیم آخوندی ملایان است تا از اینکارها دست بکشد بنابراین تا جای که فشار به جامعه ایران و از لحاظ دولت آخوندی گذاشته طبیعتاً آن را وارد یک ورطه بی‌ثباتی کرده که بیشترش در رابطه با همین امنیت بین‌المللی و امنیت ملی هر کشوری است، که خود رژیم این نابسامانی و بحران را ایجاد کرده است.

صوفی سعیدی: این سؤال شما به سیاست امنیت ملی که توضیح دادم ربط دارد، بخاطر اینکه سازمان ملل شورای امنیت را مکلف می‌کند و یکی از وظائفش مسئله امنیت بین‌المللی است، از حیطه یک کشور خاص خارج و وارد حیطه امنیت بین‌المللی می‌شود، از وظایفی که به شورای امنیت ملی سپرده شده، تحت اصل فصل هفتم که در اساسنامه شورای امنیت قرار می‌گیرد، فصل هفتم بندهای متعددی دارد، واقعاً تحت سیاست مماشات در دوره اوباما این قرارداد اتمی را با رژیم منعقد کردند باعث شد. تعدای را از زیر فصل هفتم شورای امنیت در بیاورند، که قرارداد ۲۲۳۱ را امضاء کردند و تمام قراردادهای قبلی را و الزامات و محدودیتهای که در قطنامه های قبلی ایجاد کرده بودند کنار گذاشتند و رژیم را در قطعنامه ۲۲۳۱ و معاهده برجام آوردند، من فکر می‌کنم برای هموطنانمان روشن نیست که چگونه با سیاست مماشات بر جنایات این رژیم چشم پوشی کردند، اما طبق ۲۲۳۱ اگر رژیم بخواهد از این معاهده بیرون بیایید در حقیقت سریعاً مشمول تمام مفاد فصل هفتم شورای امنیت قرار می‌گیرد، به این معنا که برای هر کشوری که عضو است (الان ۱۵ کشور، ۵ دائمی و ۱۰ غیر دائمی و علی البدل) سریع مشمول بند ۷ می‌شوند، تعریف امنیت ملی در فصل ۷ اگر ایران بخواهد وارد پروسه اتمی و از سر گرفتن آن بشود این یک تهدید کامل برای امنیت بین‌المللی است، بنابراین تمام این کشورها اتوماتیک ملزم می‌شوند که محدودیتهای سازمان ملل را به او تحکیم بکنند، و بر علیه رژیم موضعگیری سفت و سخت بگیرند، این نشاندهنده این است که اینطوری نیست یک روزی رژیم خوشش بیاید و قطعنامه را امضاء بکند و روزی بخاطر جنگ‌افروزی و بخاطر سیاست تروریستی که در داخل علیه مردم شریفمان و چه در خارج دارد تحت فشار قرار بگیرد، بیرون بیایید، چون او هم دچار مشکلاتی سختتری از سوی جامعه بین‌المللی خواهد شد، و در ملاقاتهای که با کشورهای نزدیک به خودش مثل روسیه و چین داشته این را عمیقاً به او گوشزد کردند، و بیرون آمدن از این معاهده برجام برای رژیم راه حل مناسبی نیست.

صوفی سعیدی: سوالهای خوبی است و موضوع روز است، اما خیر الزاماً به این معنا اصلاً نیست، که دولت ترامپ کارهای تروریستی رژیم و درخواستها وتحریمها را و در لیست گذاشتن سپاه پاسداران را که قانونی و ثبیت شده است کنار گذاشته باشد، در سؤال اول توضیح دادم، آقای ترامپ یک متن ۷۰ صفحه‌ی تحت نام استراتژی امنیت ملی ارائه داد، که پای آن را امضاء کرده و در حقیقت مجموعه‌ای از مدارکی است مبنی بر تمام فعالیتهای تروریستی و دخالتهای آن که باعث می‌شود ایران را بعنوان یک مقوله امنیت ملی کشور امریکا به حساب بیاورند، که باید با آن مقابله بکنند، در دنیای سیاست در رابطه با تحولات ایران در معرض تحولات جدیدی قرار می‌گیریم که باید در رابطه با آن تحلیل درستی ارائه داد و بررسی درستی کرد ولی نظری که من دارم با مجموعه عملکرد دولت امریکا موضع قاطع بر علیه ایران هنوز پا بر جا است.

صوفی سعیدی: در رابطه با تحریمها و دور زدن آنان چند نکته مختصر بگویم، در رابطه با کشورهای اروپایی اینتکس را می‌خواستند اجرا بکنند و می‌گفتند کارهای انساندوستانه است و صحبت از خریدن نفت و دادن پول آن نبود، آن موفق نشد و تا یک هفته آینده مهلتش سر می‌آید، در اف آی تی اف که در حقیقت همان مقوله ضد پولشویی یعنی نهاد بین‌آلمللی است که مقرش در فرانسه است، مهلت به رژیم دادند و یکسال هم دنبال کردند، و تمیکن می‌کند و چکلیستی که دادند را رعایت می‌کنند که نتوانستند، این ربط دارد به اف تی تی (دستگاه و نهادی) که اروپایی‌ها درست کردند تا بتوانند با رژیم یکطوری معاملات خارج از تحریمهای امریکا انجام بدهند، رژیم نتوانست تمکین بکند و ظریف به مجلس رفت و با التماس گفت روسیه گفته که اصلاً نمیتپوانیم با شما کار بکنیم اگر که تمکین نکنید و همچنان تمکین نکردند،

برای فهم این موضوع خوبست موضوعی را یاد آوری کنم .زمان نیکسون بود و روسای کشورهای امریکایی و اروپایی تصمیم گرفتند که اعلام کنند دلار ارز بین‌المللی است و تمام خرید و فروش نفتی را باید با دلار انجام بدهید، این ادامه یافته و پترودلار است .چین می‌تواند از ایران نفت خریداری بکند و ین بدهد ولی ایران نمی‌تواند خارج بکند مگر به دلار یا پترودلار باشد، و این همان چیزی است که نمی‌توانند انجام بدهند. چین از زمانی که ایران یک میلیون بشکه بیرون می‌داد نصفش (۵۰۰ هزار) را چین دریافت می‌کرد، به هر حال همه اینها را از دست داده ، بنابراین این معافیتها تمدید نشد پولها را رژیم از دست داده و حالت دورزدنی الان برای او باقی نمانده است، اما ناکارآمدی اقتصادی خودش هم گریبانگیرش شده و راه حلی از این مسئله پیدانکرده است، و چنین دورزدنی در کار نیست.

صوفی سعیدی: الان بخاطر بحران‌های که رژیم درگیر آنها است و فشارهای بی سابقه بین‌المللی که روی او هست، بیشترین تلاشش را می‌کند و مصرف خرید حرفهایش را و اباطیلش را برای نگه داشتن نیروهای خودش در داخل کشور دارد، جای که بیشترین چالش را در آنجا مواجه شده است، مجدداً تاکید می‌کنم بخاظر مقاومت ایران و بخاطر مقاومت مردم در داخل ایران کانونهای شورشی و کیسهای که درگیر آنها است، این‌ها برای مصرف داخلی است، خارج از این تمام نیروهای بین‌المللی و ناظران بین‌المللی که مسآئل ایران را از نزدیک دنبال می‌کنند امریکا و بقیه، کاملاً واقف هستند که حرفهای بی ربطی که رژیم میزند با حرف حساب تفاوتشان کدام است.  اصولاً طبق صحبتی که قبلاً کردم به همان مقوله تعادل قوا برمیگردد، یعنی آن امنیت ملی که صحبت کردم و امنیت بین‌المللی، همه اینها در برگیرنده مقوله تعادل قوا بین کشورها است، اگرخارج از این بود آنها هم در نظر داشتند که رژیم از چنین توانمندیهای برخوردار است یا خیر.

یک مثالی بزنم مثلاً مجله‌ای در انگلیس چاپ می‌شود و تیراژ بسیار زیادی دارد، افسران اطلاعاتی که تخصص زیاد و بالایی دارند در رابطه با تمام مقولات نظامی کشورها مطلب چاپ می‌کند و طوری معتبر شده در تمام ده‌ها و سالیان که خیلی مورد ذکر و نقل‌قول است، در رابطه با اطلاعات نظامی که در آن ذکر شده است، بنابراین اطلاعات در رابطه با رژیم داده و یک مثال بزنم در رابطه با حرفهای کذب رژیم مثلاً عکس هواپیمایی را چاپ زده و گذاشته بود که من چنین هواپیمای پیچیده‌ای ساختم بعداً توسط متخصصین مشخص شد که متعلق به اف ۵ مربوط به دهه ۶۰ بوده و هیچ کشوری از آن استفاده نمی‌کند مگر گاها برای آموزش خلبانان و نیروهای آموزشی، یک نکته هم در رابطه با نیروهای نیابتی بگویم همین موضوعی که در رابطه با تحریمها و مواضع بین‌المللی صحبت کردیم دولت امریکا اعلام کرد ما بواسطه همین فشارهای که بر رژیم گذاشتیم حدود ۱۰ میلیارد دلار از درآمدهای رژیم کاسته شده است، بخاطر تجارت و معاملاتی که در عرض یکسال نتوانسته داشته باشد، این پولهای بوده که برای نیابتی‌ها استفاده می‌کرده از کجا میدانیم، آقای برایان هوک اعلام کرد طبق اطلاعاتی که به دست آوردند پولی که به حزب‌الله سالانه می‌دهد ۷۰۰ میلیون دلار است، البته این دهه‌ها ادامه داشته است، ضریب بخورد فراتر از این‌ها می‌رود، بنابراین من فکر می‌کنم دولت قدرتمند جهانی مثل امریکا که بتواند با یکسری حرکات رژیم در منطقه از سوراخ کردن کشتی‌ها و غیره درحالیکه از قبل امریکا در منطقه ۷۰ هزار نیرو دارد، الان به فاصله چند ساعت می‌تواند لشکرکشی‌هایش را بکند، چنانچه کرد، از موشکهای هوا به زمینی که الان به منطقه فرستاده و متحدینش هم تعدادی دارند در عکس العملی به اقدامات رژیم آورده، این‌ها جزء پیچیده‌ترین موشکهای هست که می‌تواند جلوی هر واقعه‌ی را بگیرد، بنابراین حتماً هم هموطنان درمعرض اطلاعات قرار می‌گیرند یکسری حرفهای پوچ است.

صوفی سعیدی: تا جای که رژیم حساب باز کرده بود که می‌شود یک رابطه‌ای که از قبل با روسیه و چین دارد و روی آنها حساب بکند ولی اینها همه غیر واقعی بود و پاسخ محکمی هم از چین و روسیه دریافت کرد. تا جای که به معافیت برمیگردد چین نه خواست و نه توانست مجدداً معافیت بگیرد، خیلی تیز در صحنه بین‌المللی هم اعلام کرد قوانین تحریم را نقض نخواهد کرد، حتی به رژیم گوشزد کرد از توافق‌نامه بیرون نیایید چون در آینده دچار مشکل رابطه خواهند شد.

توجه داشته باشید که چین خوب درس گرفت و رژیم هم از این کار و عمل خوب آموخت، یک خانم رئیس شرکت تکنولوژی در چین است بخاطر اینکه کارمندان امریکایی داشت در کانادا بخاطر نقض تحریم دستگیر شد هم چنان پرونده و دادگاه دارد، پدر این خانم که بنیانگذار این شرکت بوده گفته انتظار می‌رود این خانم به زندان برود، این‌ها تا اینجا که ما دیدیم برای امریکا شوخی بردار نیست، امکان ندارد چین از سر رفاقت با رژیم بخواهد نقض تحریم بکند، چون فکر می‌کنم در درجه اول مسئله امنیت ملی هر کشوری است و آنان اول منافع خودشان را انتخاب می‌کنند، و این ضد منافع‌شان است.

در رابطه با روسیه در نظر داشته باشیم این کشور خودش جزء بزرگترین تولید کننده و صادر کنندگان نفت است، نیازی در این زمینه ندارد، روسیه ۱۱ میلیون بشکه صادرات دارد، الان ایران طبق تحریم که امریکا اعلام کرده به صفر می‌رسانیم ۵۰۰ هزار بشکه صادرات دارد، این پارامتر به تنهای برای رژیم وحشتناک است، روسیه مشکلی ندارد و تمام نوساناتی که در بازار بدلیل ایران ایجاد می‌شود منافع زیادی برای او بدلیل نرخ‌های دلار که عرض کردم نمام معادلات نفتی با پترودلار انجام می‌شود چه بهتر برای روسیه است، آن‌ها نه تعارفی و نه ممانعتی ندارند، چنانچه ظریف در مجلس گفت در تمام ملاقاتهای بین‌المللی که با او دارند اخظار می‌شنود که بهتر است رژیم ایران رفتارش را تصیحیح بکند، چون هیچکدام از این کشورها امنیت ملی و منافع خودشان را برای یک رژیم ددمنشی که چنین سابقه‌ای دارد به مخاطره نمی‌اندازد.

صوفی سعیدی: ما اشاره کردیم که رژیم یکسری تخیلاتی را در سرش می‌پروراند که با واقعیت امر جور در نمی‌آید، از آن طرف هم فکر می‌کند که یک شام خوردن با سناتور دایان فاینستاین که دمکرات هست و پیام و پیغام برساند در نظر داشته باشید که دو ملاقاتی که ظریف در امریکا داشت، برای او بی پاسخ بود، ان چه که دولت امریکا وزارتخارجه از سوی آقای برایان هوک اعلام کردند گفتتند شما اگر می‌خواهید اینجا آزادانه صحبت بکنید، ابتدا این حق را به مردم خودت بده تا آزادانه صحبت بکنند، که آزادی بیان و آزادی پوشش داشته باشند و شما این اختیارات را از آنان سلب کردید، چون رژیم دیکتاتوری هستید، و در اینجا محلی از اعراب برای او نگذاشتند و این پاسخ‌ها را هم شنید، اگر اینها فکر میکنند با آمدن دولتی دمکرات که چیزی فرق می‌کند، این جزءاحتمالات است، یعنی اگر می‌توانستند روی این سرمایه گذاری بکنند و فکر می‌کردند طبق همان پیشنهاد دوست عزیزشان قهرمانان مماشات آقای کری وزیرخارجه قبلی که در ملاقاتهای خصوصی و خارج از تمام پروتکلهای دستگاه‌های وزارتخارجه امریکا که قوانین را نقض کرده بود و اگر حتی به حرفهای کری گوش داده بودند نباید اینجا می‌آمدند، و ملاقات گدایی بکنند، و پیشنهادات به امریکا بدهند، که جواب نه هم دریافت بکنند، طبیعتاً این صحبتها از سر استیصال است، بنابراین من فکر می‌کنم مقداری از این حرکات منطقی و مقدار زیادی هم غیر منطقی است، و این‌ها می‌خواهند سرکار باقی بمانند و به دیکتاتوری ادامه بدهند ولی مردم این رانمیخواهند، و فشار بین‌المللی نشان می‌دهد که نمی‌خواهند، از طرف دیگر عوامل رژیم موسویان گفته بود (چون نگران هستند واقعاً هم باید نگران باشند چون به آخرهای رژیم آخوندی رسیده است) .

کلاً گیرم دمکراتها سر کار بیایند تضمینی نداریم چون این قوانین در رابطه با تحریم و حتی گذاشتن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی رفتند وتصویب شده به این سادگی‌ها حتی در دولت بعدی هم نمی‌تواند در بیاید، خود این تحریم بطور واقعی انبوه وکلاء وارد کار هستند، دولت امریکا تنظیمات بسیار بسیار هوشمندانه دارد، چه هویتهای فردی و شرکتی را مد نظر قرار می‌دهند، و در لیست می‌گذارند، می‌دانند تمام شرکتها و حتی کشورها که شرکت‌هایشان نمی‌خواهند ریسک بکنند دقیقاً بخاطر این است که اصلاً به صرفشان نیست نمی‌ارزد با امریکا مواجه بشوند، در حقیقت یک نهاد بین‌المللی هستند مقدار معاملات و سرمایه گذاری که با امریکادارند بسا فراتر از آن چیزی است که با ایران می‌کنند، و بررسی کردند و دیدند برای آنان نمی‌ارزد که آن رابطه با امریکا را به مخاطره بیندازند، بنابراین ان نوع تحریمها و حسابهای که شده و وکلای که گفتم بر روی اینها کار کردند که این تحریمها را قانونی کنند، به سادگی نیست که دولتی عوض می‌شود دولت بعدی زیر اینها بزند، بنابراین یقه رژیم همچنن گرفته خواهد شد، اگر رژیم بتواند تا آن دوران بقاء داشته باشد و بدست مردم و کانونهای شورشی ره زیر کشیده نشود.

صوفی سعیدی: بله کمپین سراسری در توئیتر بود که انجام شد، و برای یک روز ترند شد که بی سابقه بود، نایاک لابی رژیم هست و مشخصاً افرادی که در این دفاتر کار می‌کنند، و دم و دنبالچه‌های از رسانه‌ای تا خبرنگاران و آکادمیک‌های که با نایاک کار می‌کنند، و خط رژیم ددمنش را پیش می‌برند، همه عکس اینها در توئیتر چاپ شد همه ایرانیان و غیر ایرانیان که نهادها و موسساتی که باکار اینها آشنایی داشتند به چالش کشیدن نایاک و به زیر کشیدن نایاک شرکت کرده بودند، من فکر می‌کنم که فعالیت مبتکرانه و خودجوششی بود ؛ چراکه از این رژیم منزجر هستند

صوفی سعیدی: شما نکته مهمی را در آخر سئوالتان مطرح کردید، چرا بعد از ۴۰ سال؟ این خودش بیانگر استیصال رژیم که باعث شده دست به چنین کاری بزند، اتفاقاً تمام مطالبی که از روزنامه‌های خلیج در کشورهای مختلف خلیج چاپ می‌کنند، تعجب کردند اما به تمسخر گرفتند و نوشتند که ظریف بهتر است مقداری دوروبر خودت را در منطقه خلیج را نگاه کنی و به کشورهای که ما در آن هستیم نگاهی بکن و پیشنهاد دوستی و معاهده تفاهم آن هم بعد از ۴۰ سال به ما می‌دهی، تمام اینها را خودتان نقض می‌کنید و آتش افروزی می‌کنید، در حقیقت لیست کرده بود دخالتهای رژیم در منطقه از حوثی‌ها و دادن موشک به آنان و دخالت در سوریه، در رابطه با حماس، در رابطه با حزب‌الله، در رابطه با عراق بنابراین کسی جدی نمی‌گیرد، هرچند اینکار دست و پا زدن و گدایی کردن است، چون می‌خواهند اینها را واسطه مذاکره و صحبت با امریکا قرار بدهند، کما اینکه نخست‌وزیر عراق گفته است، وزیرخارجه عمان به تهران رفت، ما دقیقاً میدانیم اینها یکسری دست و پا زدن است، شما سؤال کردید دمکراتها سر کار بیایند اینها دارند صبر می‌کنند، واقعاً چرا پس چرا صبر نمی‌کنند؟ و این دست و پا زدنها برای چیست؟، زیرا که ضجه‌های آخر حکومت آخوندی است که نمی‌تواند تحمل بکند.

صوفی سعیدی: این مقاله که مطرح شد بیشتر می‌خواست مطرح بکند که ظریف آمده با خانم دایان فاینستاین سناتور امریکایی که قبلاً سر کمیته اطلاعات سنا است، یک سری صحبتهای مشاوره‌ای بکند، دلیل اینکه فهمیدند این بود که تلفنش باز بود و در ملاقاتی که خبرنگاران بودند شماره تلفن ظریف را بر روی تلفن ایشان دیدند، خبرنگاران پرسیدند ابتدا دفتر ایشان انکار کرد بعد دیدند انکار پذیر نیست دقیقاً نشان دهنده این بود که نمی‌خواستند که علنی بشود، لذا با وزارتخارجه تماس گرفتند که پاسخ داد ما درجریان این نبودیم ما مشوقش هم نبودیم، که دفتر ایشان پذیرفتند ملاقات بوده و با هم شام خوردند، و گفت من صلاح دید وزارتخارجه را گرفتم و وزارتخارجه نه گفت انجام بدهید و نه گفت انجام ندهید، ولی همه اینها حلقات زنجیری است که ما رفتار را می‌بینیم که اینها دست و پا زدن است، آنچه که ما در ملاقاتها دیدیم از کشورهای منطقه عربی تا ژاپن و ارمنستان و همچنین ملاقاتهای که در امریکا کرده بود و ملاقاتی که با خانم فاینستاین داشته است، مجموعه اینها دست و پا زدن رژیم است که شاید راهکاری از این مخمصه و شرائطی که در آن گیر کرده است و بحرانی که برای او لاعلاج است یک بن‌بست است خارج از این نیست و همانطور که گفتم بدنبال راه حلی است و فعلاً به جای نرسیده است، چون موضع دولت امریکا کماکان سرجایش هست من اضافه بکنم برای هیچکسی پوشیده نیست و تا جای که به رژیم برمیگردد به کانونهای شورشی و هموطنان مبارزمان در داخل کشور هستند و رژیم به هر حال رفتنی است دست و پا میزند.

صوفی سعیدی: برای رژیم راهبردی در دسترس نیست چون این بحرانها، بحران‌های عادی نیستند، ما کشورهای داشتیم مثل یونان که با بحرانهای شدیدی مواجه بود بلاخره بررسی میکنندو بعد از یک زمانبندی طولانی با مساعده و همکاری بین المللی تضادی به جامعه بین‌المللی کار نمی‌کند و آنها مسئله خودشان می‌بینند، سعی می‌کند بی کفایتی یا وضعیت اقتصادی باشد جبران بشود، ولی ما در رابطه با رژیم آخوندی با پدیده دیگری مواجه هستیم که هم با مردم خودش در ستیز است و هم با جامعه جهانی در ستیز است، هم رعایت هیچ قانون بین‌المللی را نمی‌کند، جنگ افروزی می‌کند و صلح و آسایش را از مردم خودش و منطقه و جامعه جهانی برداشته است، بنابراین اگرتوجه کرده باشید آنچنان دچار معضل است که به بالاترین سطوح نظام هم رسیده است، تا جای که رئیس جمهور و ولی فقیه نظام آن کشور (خامنه‌ای و روحانی) آنچنان درگیر قدرت بشوند که آن یکی به دیگری بگوید من رفراندوم می‌خواهم و یا اختیارت زیادتری می‌خواهم و شرائط جنگی است و طبعاً شرائط را خیلی خوب احساس می‌کند، خامنه‌ای هم جواب بدهد من می‌خواهم یک نظام حزب‌اللهی سر کار بیاید، که این خودش می‌تواند تنش عمیق و جدی که تکان دهنده برای کلیت نظام باشد و یک پتانسیلی ایجاد بکند نهایتاً وضعیتی که رژیم در آن است که فعلاً از آن هم خلاصی نمی‌تواند داشته باشد چون خودش این مصیبتها و حرکات پیچداری ایجاد کرده الان وضعیت فساد کاملی که نمی‌تواند از پس آن بربیاید و از لحاظ اقتصادی فرو پاشی کامل است و ایزولاسیون بین‌آلمللی که یعنی وضعیتی است بلحاظ بین‌المللی فشار از روی او برداشته نمی‌شود، حتی در رابطه با بازار و ارز و جامعه جهانی و حتی نیروهای نیابتی خودش نمی‌تواند کمک بکند چون خبرهای هم هست که حماس و حزب الله در رسانه‌ها اعلام کردند اوراق قرضه می‌خواهند بفروشند و مزدوران نیابتی خودشان را هم بیکار کردند چون رژیم نمی‌تواند به آنان بدهد، بنابراین غرقابی از بحران است که در آن فراگرفته است و چشم‌اندازی هم نیست که بتواند بیرون بیاید، این وضعیتی است که رژیم خودش را در آن گیر انداخته است.

صوفی سعیدی: وضعیت رژیم الان در نقطه‌ای و بحرانی قرار گرفته که از آن خلاصی ندارد، این مقاومت از دیر باز گفته بود دو سه مؤلفه دارد یکی باید سیاست مماشات کنار برود همینطور که این روزها مشاهد می‌کنیم تأثیر فزاینده دارد، دست برداشتن رژیم از عملیاتهای تروریستی و به قول معروف دست و پایش را در پوست گردو قرار دادند تا نتواند از این بابت تکان بخورد، دوم عامل داخلی که رژیم را به ثالث می‌کشاند یعنی کانونهای شورشی و مبارزات مردمی مملکت و تمام قیامی که از یکسال و اندی پیش شروع شده و تظاهرات سراسری که بی وقفه ادامه داشته است، که خواسته خودشان برای تغییر رژیم را اعلام می‌کنند و نهایتاً مؤلفه سوم در رابطه با مقاومتی است که بی وقفه و شبانه روز بدنبال این است که این تغییر را محتمل بکند و رژیم را از داخل و خارج به چالش می‌کشد، بنابراین اینها مشخص بود که شرائط به اینجا می‌رسد و قابل پیش بینی از بسیاری از لحاظ‌ها و بخاطر رفتار و جنگ‌افروزی و سیاستهای ددمنشانه رژیم بود، حالا که سیاست مماشات به گل نشسته و الان با غرقاب بحرانهای که ذکر کردم سر در گریبان است و از سوی دیگر نه هموطنان ما و نه این مقاومت سازمانیافته از پای ننشستند، بنابراین این مسیری است که چشم‌انداز سرنگونی نهایتاً با آن مواجه است.

کلیپ کنفرانس

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.