برای یک ایران آزاد

 نیرو های شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و دامداران گرمسار تجمع اعتراضی برگزار کردند

0

 نیرو های شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و دامداران گرمسار تجمع اعتراضی برگزار کردند
نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی اروميه در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان؛ نداشتن امنیت شغلی و دامداران گرمسار در اعتراض به افزایش قیمت خوراک دام و قیمت پایین خرید شیر دست به تجمع و اعتراض زدند.

تجمع اعتراضی نیرو های شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی اروميه در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان؛ نداشتن امنیت شغلی؛  دست به تجمع و اعتراض زدند.

صبح روز شنبه ۱۲خرداد۹۷، نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی اروميه در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان؛ نداشتن امنیت شغلی؛  دست به تجمع و اعتراض زدند.

نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی اروميه بنرهایی در دست داشتند که بر روی برخی از آنها نوشته شده بود:

«امروز ما نیروهای شرکتی این دانشگاه برای احقاق حقوق ضایع شده خود در دانشگاه عاوم پزشکی جمع شده‌ایم

نه به پرداخت ۷۰٪ حقوق

امنیت شغلی»

تجمع اعتراضی دامداران گرمسار

روز شنبه ۱۲ خرداد ۹۷ دامداران گرمسار در تجمع در مقابل فرمانداری حکومت در این شهر به افزایش قیمت خوراک دام و قیمت پایین خرید شیر اعتراض کردند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.