هاشم خواستار در اعتراض به وضعیت ملاقات با خانواده در حضور ماموران دست به اعتصاب زد

هاشم خواستار در اعتراض به وضعیت ملاقات با خانواده در حضور ماموران دست به اعتصاب زد

هاشم خواستار در اعتراض به وضعیت ملاقات با خانواده در حضور ماموران دست به اعتصاب زد

بدنبال پیگیری و تلاش‌های روز سه‌شنبه ۶ خرداد ماه خانم صدیقه مالکی فرد جهت ملاقات با آقای هاشم خواستار نماینده معلمان کشور، زندانی در مشهد، متوجه شدند که ایشان در اعتراض به وضعیت ملاقات با خانواده در حضور ماموران دست به اعتصاب ملاقات و تلفن زدند.

صدیقه مالکی فرد، همسر سید هاشم خواستار نماینده معلمان کشور و از امضاکنندگان «بیانیه استعفای علی خامنه‌ای» در گزارش خود از اعتصاب ملاقات و تلفن همسرش خبر داد و در ادامه وی گفت؛

امروز سه شنبه ۶خرداد ماه بعد از یک هفته بی خبری مطلق از همسرم آقای سیدهاشم خواستار نماینده معلمان مبارز ایران که هم اکنون بیمار است، به اتفاق نوه‌ها و فرزندانم برای ملاقات کابینی با ایشان به زندان وکیل آباد مشهد رفتیم. بعد از گرفتن نوبت ملاقات به سالن ملاقات کابینی رفتیم و هرچه منتظر ماندیم ایشان نیامدند. یکی از هم اتاقی‌هایشان گفتند ایشان به دلیل اعتراض به وضعیت موجود و وضعیت تلفن و ملاقات در حضور ماموران و فاش کردن اسرار خانواده‌های زندانیان توسط ماموران میان دیگر زندانیان اعتصاب تلفن کرده‌اند.

همسرم و دوستانش نزدیک به ده ماه است که در زندان هستند و هنوز کارت تلفن ندارند، هر وقت حفاظت زندان صلاح بداند و روز تعطیل هم نباشد همسرم و دوستانش می‌توانند به مدت ده دقیقه در حضور دو مامور که تلفن را کنترل می‌کنند با خانواده تماس گرفته و صحبت کنند.

و این در صورتی است که چنانچه غیر مسائل خانوادگی صحبت کنیم تلفن را قطع می‌کنند و از سوی دیگر نیز صحبت‌های خصوصی و اسرار خانوادگی را برای دیگران بازگو می‌کنند، لذا همسرم و دوستانش عطای تلفن زدن را به لقایش بخشیده‌اند.

خروج از نسخه موبایل