هاشم خواستار زندان در زندان ، گزارشی از صدیقه مالکی فرد

هاشم خواستار زندان در زندان ، گزارشی از صدیقه مالکی فرد

هاشم خواستار زندان در زندان ، گزارشی از صدیقه مالکی فرد

نامه صدیقه مالکی فرد همسر سیدهاشم خواستار

امروز دوشنبه ۹تیرماه صدیقه مالکی فرد، همسر سید هاشم خواستار نماینده معلمان کشور و از امضاکنندگان «بیانیه استعفای علی خامنه‌ای» نامه‌ای از وضعیت همسرش نوشته است  که متن  نامه به شرح  زیر میباشد.

نامه صدیقه مالکی فرد همسر سیدهاشم خواستار

درود دوستان
امروز دوشنبه ۹تیرماه۹۹ سیصدوبیست وپنج روز است که همسرم آقای سیدهاشم خواستار نماینده معلمان آزاده ایران در زندان انفرادی اطلاعات مشهد و زندان وکیل آباد مشهد بدون یک روز مرخصی اسیر است. همه زندانیها کارت تلفن دارند و با خانواده های خود در تماسند ولی ایشان علیرغم اینکه حکم قطعی دارند ولی متاسفانه اجازه داشتن کارت تلفن به ایشان را نداده اند و آقای خواستار فقط زمانیکه روز تعطیل نباشدو یا مامورین حفاظت زندان وقت داشته باشند در حضور دو مامور که یکی در مقابلشان می نشیند و یکی دراتاق بغل مامور کنترل تلفن است می توانند با خانواده به مدت ۱۰ دقیقه در روز تماس بگیرند و موقع تلفن زدن مامورین چند نوبت تلفن را قطع می کنند که ایشان عصبی می شود و عطای تلفن را به لقای آنها می بخشد.

شما فکر می کنید ایشان چه چیزی می خواهد از زندان بگوید که مامورین حفاظت زندان اینقدر خودشان و ما را به مشقت می اندازند ؟؟
بله مامورین حفاظت برای هاشم خواستار زندان در زندان درست کرده اند و هم اکنون من هیچ خبری ازهمسر مریضم درزندان ندارم. مدتی است که همسرم از بیماری گوارشی و فشار خون که هر دو سوغات زندان است رنج میکشد و بارها من و وکیل ایشان به دادگاه مراجعه کرده‌ایم و برای ایشان درخواست مرخصی استعلاجی داده ایم ولی هنوز اقدامی نشده است.
سال ۸۸_۹۰ که ایشان  در زندان وکیل آباد بودند به این بیماری مبتلا شدند و در آن موقع بیشتر از دو سال بدون یک روز مرخصی در زندان بودند که آخر مجبور به عمل شدند که عکسهایشان با قل وزنجیر در فضای مجازی  دست بدست می شود.
آنموقع ایشان را بعد از عمل بدون پزشک ‌و پرستارخیلی اذیت کردند که نه تنها بهبودی برایشان حاصل نشد که بدتر از قبل شدند ولی بعد از این که ایشان را آزاد کردند بر اثر مراقبت و مواظبت در خانه بهبود پیدا کردند.

مرداد ۹۸ ایشان را جلوی دادگاه خیابان ساجدی دستگیر کردند و اینک در زندان به همان بیماری دچار شده اند و خود ایشان با اذیت شدن و تجربه‌ای که از قبل در زندان دارند و شیوع بیماری کرونا حاضر به عمل در این شرایط نمی‌شوند طی صحبتی که با معاون دادستان آقای طباطبایی داشتیم از ایشان خواستیم که با توجه به شرایط موجود با مرخصی استعلاجی ایشان موافقت کنند تا بعد از بهبودی نسبی دوباره ایشان را به زندان برگردانند . ایشان گفتند ما آقای خواستار رامی فرستیم پزشکی قانونی و بر طبق نظر آنها اقدام خواهیم کرد. حالا ما منتظر نظر پزشکی قانونی  و اقدام دادستان انقلاب هستیم تاکی منتظر بمانیم خدا بهتر می‌داند.

صدیقه مالکی فرد همسر سیدهاشم خواستار

 

خروج از نسخه موبایل