برای یک ایران آزاد

هجوم گارد زندان به بند زندانیان سیاسی اردبیل و مصادره و غارت اموال آنان

0

هجوم گارد زندان به بند زندانیان سیاسی اردبیل و مصادره و غارت اموال آنان
صبح روز پنجشنبه ۲۲ شهریور ۹۷؛ مامورین زندان اردبیل به بند زندانیان سیاسی تبعیدی (بند ۷) این زندان هجوم برده و اقدام به بازرسی وسایل زندانیان کردند.

در این بازرسی که به دستور ريیس زندان اردبیل  یعقوب سربازجدا انجام شده بود؛ مامورین اقدام به مصادره اموال زندانیان سیاسی از جمله کتابهای آنها که با هزینه های سنگین و چند برابر قیمت توسط خود زندانیان خریداری شده بود؛ کردند.

مأمورین در پاسخ به اعتراض زندانیان سیاسی که چرا هر بار به بند ما می ریزید و اموالمان را می برید؟ گفتند: «بالاخره یک چیزی باید ببریم. نمی‌توانیم دست خالی برویم».

پیش از این بارها مامورین زندان در بازرسی های ناگهانی به دلایل موهوم؛ اموال زندانیان را غارت کرده اند.

پیشتر در روز ۱۸ تیر ۹۷؛ مامورین زندان در یک یورش همه اموال زندانیان از جمله لباس؛ وسایل بهداشتی؛ مواد غذایی؛ صنایع دستی که زندانیان ساخته بودند؛ کارت تلفن؛ عینک؛ فلاسک و لوازم التحریر و … را به غارت برده و تنها یک پتو برای آنها به جا گذاشته و در پاسخ پیگیریهای خانواده زندانیان سیاسی هر یک از مسئولان جرم را به گردن دیگری انداختند.

رئیس زندان یعقوب سربازجدا؛ در تماسی که خانواده های زندانیان سیاسی با وی گرفته بودند؛ این موضوع را بکلی انکار کرده و پاسخ داده بود زندانیان دروغ می‌گویند. اما در پاسخ به خانواده دیگری این دزدی را به گردن رئیس حفاظت زندان پرویز صورآذر انداخته و او را مسئول این دزدیها دانسته بود.

اموال زندانیان که بار پیش به غارت برده شده؛ هنوز به آنها بازگردانده نشده است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.