برای یک ایران آزاد

پیامدهای شکست در هدف گرفتن آلترناتیو؛ آنچه در گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا به ثبت رسید

0

هدف گرفتن آلترناتیو وقتی با شکست مواجه می‌شود، دارای پیامدهای جدی برای نظام ایران است؛ نمونه‌ای از آن در گزارش سالانه جامعه اطلاعاتی آمریکا به ثبت رسیده است.

در گزارش سالانه جامعه اطلاعاتی آمریکا که روز سه شنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۱۹ به کمیته اطلاعات سنا ارائه شد، از جمله نوشته شده است:
«ایران قریب به یقین به ساخت و حفظ قابلیت‌های تروریستی به عنوان گزینه‌ای بازدارنده یا برای تلافی‌جویی علیه دشمنان مورد نظرش ادامه خواهد داد.
بلژیک و آلمان یک توطئه محتمل وزارت اطلاعات ایران برای انفجار بمب در گردهمایی یک گروه اپوزیسیون در پاریس را در نیمه سال ۲۰۱۸ خنثی کردند. در این گردهمایی چهره‌های مطرح اروپایی و آمریکایی حضور داشتند.» [صدای آمریکا ۱۰ بهمن ۹۷]
اشاره این قسمت از گزارش به توطئه تروریستی نظام ایران علیه گردهمایی بیش از یکصدهزار نفر از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس است. آن توطئه تروریستی با دستگیری تروریست‌ها به شکست انجامید اما پیامدهای آن برای نظام ایران به طور مستمر در حال افزایش است.
در پی شکست آن توطئه تروریستی، اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت نظام در اتریش و هماهنگ کننده ایستگاه‌های اطلاعات در اروپا به هنگام بازگشت به محل استقرارش در اتریش، در خاک آلمان دستگیر شد. او از ماموریت انتقال بمب به تروریست‌هایی باز می‌گشت که در خاک بلژیک مستقر بودند.
اسدالله اسدی مدتی بعد بنا به درخواست بلژیک به آن کشور مسترد شد و از همان موقع تاکنون در بازداشت به سر می‌برد. [هماهنگ کننده‌ی ایستگاه‌های اطلاعات در اروپا به بلژیک مسترد می‌شود] سپس دولت فرانسه دارایی‌های معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات به همراه اسدالله اسدی و سعید هاشمی مقدم را مسدود کرد. [مسدود کردن دارایی‌های وزارت اطلاعات در فرانسه؛ حرکت چرخ‌ها علیه ماشین ترور در اروپا] در ادامه اتحادیه اروپا نیز آنها را وارد فهرست تروریستی خود کرد. [معاونت امنیت وزارت اطلاعات در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا]
اما کار به همینجا تمام نشد، ماهان‌ایر نیز اجازه پرواز به آلمان را از دست داد. این خط هوایی متعلق به سپاه قدس از جلمه از طرف مقامات آلمان متهم شد که در تدارک‌رسانی به عملیات تروریستی شکست‌خورده در پاریس نقش داشته است. [ماهان‌ایر در تله؛ پیامدهای تروریسم نافرجام در فرانسه گریبان سپاه را رها نمی‌کند]
اینک با درج واقعیت تلاش تروریستی نظام ایران برای هدف گرفتن مجاهدین در خاک اروپا، در گزارش سالانه جامعه اطلاعاتی آمریکا، نظام ایران با یکی دیگر از پیامدهای شکست عملیات تروریستی‌اش علیه آلترناتیو در خاک اروپا مواجه شده است. و البته این پیامدها تازه شروع شده‌اند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.