برای یک ایران آزاد

هفتمین روز  اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه برای احقاق مطالباتشان

0

هفتمین روز  اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه برای احقاق مطالباتشان
روز یکشنبه ۲۰ آبان ۹۷ کارگران نیشکرهفت تپه برای هفتمین روز متوالی دراعتراض به پرداخت نشدن مطالبات کارگران و مالکیت بخش خصوصی به اعتصاب وتجمع خود ادامه دادند.

کارگران نیشکرهفت تپه در اعتراض به بلاتکلیفی مالکین بخش خصوصی  و انجام ندادن تعهدات خود در مورد دریافت ارز دولتی و عدم پرداخت مطالبات پرسنل شرکت دست به اعتراض زده‌اند.

کارگران در هفتمین روز اعتراض و اعتصاب، همچنین خواهان پایان دادن به مالکیت بخش خصوصی در شرکت نیشکر هفت تپه هستند.

روز شنبه ۱۹ آبان ۹۷ نیز، کارکنان و کارگران  بخش‌های نیشکر هفت تپه برای ششمین روز متوالی دست به اعتصاب و تحصن در محوطه شرکت و بیرون از آن زدند.

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.