برای یک ایران آزاد

هلاکت جلاد اوین

0

هلاکت جلاد اوین…
سرانجام روز موعود فرا رسید.
اول شهریور…
روز تولد قهرمان ملی و روز مرگ جلاد خلق .
علی اکبر قهرمان از نسلی شوریده بر رژیمی تابن استخوان فاسد .
از این لحظه به بعد این شورشی سر از پا نمی‌شناسد .
برای یکسره کردن کار دشمن به میدان شتافت .
چون شیر خروشید و با آتش سلاحش بر سر لاجوردی دژخیم فرود آمد.

روز اول شهریور سال ۱۳۷۷ اسدالله لاجوردی، جلاد اوین، قساوت‌پیشه‌ترین دژخیم تاریخ معاصر ایران و از آمران و عاملان شکنجه و قتل هزاران زندانی سیاسی مجاهد و مبارز، مجازات شد. او توسط قهرمان ملی ایران علی‌اکبر اکبری با شلیک یک گلوله در مغزش از پای درآمد و به زباله‌دان تاریخ افکنده شد.

هلاکت جلاد اوین

اسدالله لاجوردی هیولای آدمخواری بود که شقاوت را از خمینی دجال آموخته بود و شکنجه تا فراسوی مرز طاقت انسانی را در زندانها آن‌چنان علیه جوانان و نوجوانان مجاهد و مبارز این میهن اعمال کرد که به نماد شقاوت و قدرت‌پرستی شوم آخوندها تبدیل شد.
اسدالله لاجوردی که معتقد بود نگه‌داشتن زندانی سیاسی به نفع نظام آخوندی نیست، شروع به کشتار و قتل‌عام زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز در اوین کرد.
از مهر سال ۱۳۶۱ با تکمیل سلولهای انفرادی زندان گوهردشت، سیاست فشار حداکثر را در گوهردشت و هم‌زمان در اوین و قزل‌حصار به اجرا گذاشت.
راه‌اندازی واحدهای مسکونی، قبر، تابوت، سرپا نگه‌داشتنهای طولانی، بی‌خوابی، گرسنگی و انواع فشارهای روانی، محصول همین دوران و به سرکردگی لاجوردی بود.
سر انجام علی اکبر قهرمان در اول شهریور ۷۷ لاجوردی دژخیم را به مکافات آن همه کشتار و جنایت رساند و مأموریت بزرگ میهنی و انقلابی خود رابا موفقیت کامل انجام داد و خود نیز پس از دستگیری در سوم شهریور ۱۳۷۷ در زیر شکنجه به شهادت رسید
هلاکت اسدالله لاجوردی، ضربه سنگینی به‌نظام پوسیده آخوندی وارد آورد و متقابلاً موجب شادمانی مردم در سراسر ایران و جامعه ایرانیان در سراسر جهان گردید و علی اکبر اکبری به اسطوره‌ای در تاریخ مقاومت ایران و الگوی برای جوانان میهن تبدیل شد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.