برای یک ایران آزاد

همدستی خامنه‌ای و رئیسی؛ انتصابی که نشانه همکاری است

0

همدستی خامنه‌ای و رئيسی در قتل‌عام سال ۶۷ را از جمله می‌توان در انتصاب قاتل ۶۷؛ ابراهیم رئیسی، به‌عنوان رئيس قوه قضاییه، توسط خامنه‌ای مشاهده کرد.

فریبرز شادان

نام رئیسی در ردیف سایر جنایتکارانی همچون خمینی و لاجوردی مترادف است با مرگ. جلادی که در هیئت مرگ، درمدت کوتاهی هزاران زندانی سیاسی را قتل عام کرد. به نحوی که آقای منتظری جانشین وقت خمینی، اعلام کرد که این جنایت را در تاریخ نظام خواهند نوشت. جنایت های رئیسی از دید جامعه جهانی آنقدر نفرت آور است که وقتی خامنه ای، او را برای کرسی ریاست قوه قضاییه معرفی کرد، به عنوان یک رسوایی قلمداد شد.
در همین رابطه صدای آمریکا نوشت: «ابراهیم رئیسی که در کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی دست داشت، به عنوان رئیس جدید دستگاه قضایی ایران انتخاب شد. این یک رسوایی است.»
همچنین «سازمان دیدبان حقوق بشر هم با اشاره به حضور رئیسی در هیئت قضایی اعدام‌های دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ آن را بازتاب دهنده «وضعیت رو به افول حقوق بشر در ایران» دانست.»
سارا ویلسون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر درباره انتصاب رئیسی گفت: «این آزارنده و به بیان صادقانه ترسناک است که ابراهیم رئیسی بر عدالت و پاسخگویی در ایران نظارت خواهد کرد… رئیسی باید به خاطر جرایم شدید محاکمه شود، نه این که درباره‌شان تحقیق کند.» [صدای آمریکا ۱۷ اسفند ۹۷]
در سال ۹۶ خامنه‌ای تلاش کرد تا رئیسی را به‌عنوان رئيس جمهور نظام از صندوق سیرک انتخابات بیرون بیاورد اما در این کار شکست خورد، به نوشته صدای آمریکا «سابقه نقش آفرینی ابراهیم رئیسی در کشتار مخالفان سیاسی در سال ۶۷ باعث شده بود تا به آقای رئیسی در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ایران لقب آیت‌الله قتل عام بدهند». [صدای آمریکا ۱۶ اسفند ۹۷]
مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت به‌دنبال انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه نظام، توسط خامنه‌ای، اعلام کرد:
«گماشتن جلاد قتل‌عام در رأس قضاییه آخوندها به سخره گرفتن عدالت و پایمال کردن همه استانداردهای قضایی و حقوقی است. این واکنش وقیحانه خلافت دینی به اوجگیری جنبش دادخواهی و اثبات همدستی خامنه‌ای در قتل‌عام است. خامنه‌ای و رئیسی به‌خاطر نسل‌کشی مجاهدین و جنایت علیه بشریت باید محاکمه شوند». [مجاهدین ۱۸ اسفند ۹۷]

در همین زمینه:
«کارآمد» چیره‌دست؛ این جلاد (ابراهیم رئیسی) زیاد ترسناک نیست
جلادی در راه است؛ اما زمین بازی عوض شده است

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.