برای یک ایران آزاد

وجدان تاریخ – شماره ۳۵

0

وجدان تاریخ – شماره ۳۵
سلام…! همانطور که در قسمت‌های قبلی گفتیم، خمینی با پذیرش آتش بس دو هدف کوتاه مدت و بلند مدت‌رو دنبال می‌کرد. هدف کوتاه مدت خلاصی از سرنگونی عاجل توسط ارتش آزادیبخش بود! و هدف بلند مدت این بود که اثبات کنه ارتش آزادیبخش زائدة جنگ ضدمیهنی با عراقه، خودش اصالتی نداره، با آتش‌بس می‌سوزه و از بین میره!

بسیاری هم بودن که همصدا با خمینی به این توهم دامن می‌زدند که با اتمام جنگ دیگر عمر استراتژی ارتش آزادیبخش به اتمام رسیده و دیگر سرنگونی رژیم در چشم انداز نیست ، پس تنها راه ، مماشات و قبول همین رژیمه.

اما تاریخ درست عکسِ اونچه که مدعیان انتظار می‌کشیدن، نشون داد که فروغ جاویدان میز توطئه رژیم رو بهم زد و بعنوان بیمه نامه بقای ارتش آزادیبخش و راه حل سرنگونی عمل کرده!

راستی چرا…؟ چگونه عملیات فروغ جاویدان میز توطئه رژیم را برهم زد؟عملیات بلکه از قضا این خمینی بود که با دامن زدن به آتش جنگ خارجی، این جنگ را سرپوش اختناق و سرکوب آزادی‌ها و تضمین بقای خودش نمود. یعنی خمینی می‌خواست با خوردن زهر این حقیقت را بپوشاند، اما عملیات فروغ جاویدان برخلاف خواست او، این حقیقت را روشن و آشکار نمود.

خمینی فکر کرد که با پذیرش آتش‌بس راه عملیات سرنگونی رو بست و تمام شد! اما درست یک هفته پس‌از ۲۷ تیر که خمینی جام زهر آتش بس رو سرکشید، عملیات فروغ آغاز شد و لرزه سرنگونی به خمینی و رژیمش وارد کرد تا روزی هم که مرد همواره این کابوس رو داشت.
وجدان تاریخ – شماره ۳۵ ، در واقع عملیات فروغ جاویدان نشون داد که هرزمان که لازم باشه عملیات سرنگونی در راهه و رژیم، همیشه با کابوس عملیات روبرو بود.
عملیات فروغ جاویدان از نظر استراتژیک نیز راه‌حل انقلابی و دموکراتیک را در مقابل راه‌حل‌های استعماری و خط استحاله و حفظ رژیم، بیمه کرد و برآنها پیشی گرفت. به همین جهت هم «بیمه نامه مقاومت» نامیده شده است.

مطلب قبلی وجدان تاریخ شماره  ۳۴ را در اینجا دنبال کنید

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.