برای یک ایران آزاد

وجدان تاریخ قسمت ۹

0

وجدان تاریخ قسمت ۹

در قسمت نهم از وجدان تاریخ هستیم. اگه خاطرتون باشه در قسمت هشتم وقایعی که منجر به ضربه اپورتونیستی در سازمان مجاهدین شد را بررسی کردیم. اما به این دلیل که مقوله اپورتونیسم یکی از تهدیدهای جدی هر نیروی انقلابی هستش، بخصوص در این دوران که قیام مردم میره که تومار رژیم رو درهم بپیچه، ضروریه پیش از اینکه به ادامه وقایع تاریخچه سازمان بپردازیم در این قسمت ببینیم که اصلن اپورتونیسم چیه؟ چگونه رشد میکند؟ چرا باید با اون مقابله کرد؟ راه مقابله با آن چیه؟ که در این قسمت به اون میپردازیم با ما همراه باشید

اصطلاح «اپورتونیسم» از واژه opportunity (آپورچونیتی) به معنی «فرصت» گرفته شده و ترجمة تحت‌اللفظی آن فرصت‌طلبی یا «نان را به نرخ روز خوردن» است. اما اصطلاح اپورتونیسم در مفهوم انقلابی – سیاسی آن به انحراف ایدئولوژیکی در میان احزاب و گروه‌هایی اطلاق می‌شود که به نفی بهره‌کشی و استثمار اعتقاد داشته باشند. به این ترتیب اپورتونیسم را در کلی‌ترین صورت میتوان اینگونه تعریف کرد:

«هرگونه انحراف از اصولِ مبارزة انقلابی در میان نیروهای نافی بهره‌کشی و استثمار که متکی به طبقات محروم هستند، اپورتونیسم نامیده میشود.» این اصول در این دوران شامل:

  • اصل مبارزة مسلحانه برای حل تضاد اصلی جامعه که رژیم از ۳۰ خرداد ۶۰ به مردم ایران تحمیل کرده
  • اصل وحدت نیروها در جبهه خلق

مبارزه یک علمه مثل هرعلم دیگه‌یی تابع قوانین و اصول خودشه، اندیشمندان علوم اجتماعی با بررسی جنبش‌های انقلابی در تاریخ این قوانین رو کشف و اصول مبارزه اجتماعی رو مدون کردن. بنابراین برای اینکه یک مبارزه پیروزمند داشته باشیم باید که این علم رو فرا بگیریم و به اصول اون پایبند باشیم

شاه در سال ۴۲ با توسل به دیکتاتوری و سرکوب نیروهای رفرمیست و اصلاح‌طلب راه مبارزه مسالمت‌آمیز رو مسدود کرد! با این تصور که به این ترتیب بقای رژیمش را تضمین کند. اما واقعیت اینه که اگرچه در کوتاه مدت توانست صداهای مخالف را در گلو خفه کند اما مبارزه اجتماعی در شکل جدید و البته قهرآمیز در دو سازمان انقلابی یعنی سازمان مجاهدین و فداییها شروع و ادامه پیدا کرد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.