برای یک ایران آزاد

وجدان تاریخ قسمت ۲۵

0

وجدان تاریخ قسمت ۲۵
ما نه به دوست بلکه نیاز به دشمن داریم وقتی یک حکومت دچار ضعف مدیریتی است وقتی نتواند نیازهای ابتدایی مردمش از قبیل نان و کار و رفاه و امنیت و اعتبار و آسایششان را تامین کند کشور به سوی انقلاب و سقوط حکومت می شود.

در چنین حالتی حکومت باید اذهان عمومی را به سوی یک موضوع فرعی اما بزرگ منحرف کند .

باید وارد یک جنگ شد

حکومت باید برای ملت دشمن بتراشد دشمنان خارجی دشمنان داخلی اگر دشمن واقعی پیدا نشد حتی دشمن خیالی.

باید از توطئه‌ها گفت از نقشه هایی که دشمنان برای ما می کشند باید از هر فرصتی و هر حادثه ای برای راه انداختن یک جنگ تبلیغاتی استفاده کرد .

باید دائما درگیر بود درگیر جنگ درگیر تبلیغات علیه همسایگان علیه کشورهای قدرتمند علیه سازمان‌های جهانی.

باید بحران ساخت رمز موفقیت و ماندگاری حکومت های ضعیف در وضعیت جنگی و بحرانهاست در جنگها و بحران‌ها هست که مردم بدبختی های مالی و شغلی و شخصی و معیشتی شان را فراموش می کنند و با حکومت هم دل می شود و این بهترین فرصت برای سرکوب منتقدین داخلی است کشور که آرام شود مردم طلبکار حکومت می شوند باید کاری کرد که مردم وقتی به هم میرسند دائماً از جنگ و از دشمن بگویند.

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.