برای یک ایران آزاد

وجدان تاریخ – قسمت ۲۷

0

وجدان تاریخ – قسمت ۲۷
سلام در برنامه به قبل نقش جنگ میهنی در بقای رژیم اشاره کردیم و گفتیم که سر پوش اختناق بود  و خمینی زیر سایه این جنگ بود که تونست با سرکوب و اختناق پایه‌های دیکتاتوری مذهبی‌اش را سفت و محکم کند.

از طرف دیگه گفتیم که مجاهدین با درک این حقیقت یعنی کارکرد جنگ برای خمینی به عنوان سرپوش اختناق  استراتژی خودشون رو با هدف در هم شکستن طلسم جنگ و ماشین جنگی خمینی تدوین کردند.

اما اجازه بیدن قبل از اینکه به اقدام نظامی مجاهدین بپردازیم به این سوال پاسخ بدهیم که وقتی می‌گوییم طلسم جنگ و ماشین جنگی منظور چیه؟

برای اینکه مفهوم طلسم روشن بشه ابتدا باید اینو روشن کنیم که اولا طرفی که جنگ را شروع کرد عراق بود عراق این اشتباه بزرگی مرتکب شد و یک خطای استراتژیک انجام داد که وارد خاک ایران شد.

سازمان مجاهدین همان زمان به درستی بر ضد این اشغالگری وارد صحنه شد و مستقل در خرمشهر و آبادان با نیروهای عراقی جنگید و تو این رابطه تعدادی از مجاهدین به شهادت رسیدند.

ثانیا همه دجالگری خمینی تو این بود که روی اشغال شدن خاک ایران توسط عراق و جنگی که در ابتدا مشروع و دفاع از اشغالگری بود سوار شد و اونو  تبدیل به یک طلسم کرد …

قسمت‌های پیشین وجدان تاریخ

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.