برای یک ایران آزاد

وجدان تاریخ – قسمت ۲۸

0

وجدان تاریخ – قسمت ۲۸
با سلام … آغاز درهم شکستن ماشین جنگی خمینی، زمانی بود که ارتش‌آزادیبخش ملی با هدف صلح و آزادی تأسیس شد؛ و این تنها زمانی محقق شد که برادر مسعود در سال ۱۳۶۵ به عراق عزیمت کرد!

 اگر زمينه سياسي تشکیل ارتش آزاديبخش با سیاست صلح شورای ملی مقاومت و شعار صلح صلح ، آزادی و درهم شکستن «طلسم جنگ» در مقابل دجاليت خميني حل نمي‌شد، این مسیر مطلقا به تشکیل ارتش آزادیبخش راه نمی‌برد.

اونچه که تا پیش از تأسیس ارتش آزادیبخش تحت عنوان «جنگ آزادیبخش و ارتش آزادیبخش» می‌شناختیم. این بود که راه سرنگونی رژیم‌های دیکتاتوری، آزاد کردن یک منطقه و تشکیل ارتش خلق بود.

اما این با شرایط خاص میهن ما همخوانی نداشت. چرا که از یک طرف برای سرنگونی نیازمند ارتش آزادیبخش بودیم! از طرف دیگه تشکیل چنین ارتشی در خاک‌میهن به دلیل شرایط اقتصادی – اجتماعی و جغرافیایی، امکانپذیر نبود. بنابراین سئوال این اینه که چه باید کرد؟

در صورت تأسیس ارتشی خارج از خاک‌میهن آیا میشد انتظار داشت که توده‌های میلیونی از مرزها عبور کرده در این سو به ارتش بپیوندند؟ و راستی ویژگی جنگ آزادیبخش ما چیه؟ ما در این برنامه میخواهیم به همین سئوال بسیار مهم پاسخ بدیم…

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.