برای یک ایران آزاد

وجدان تاریخ ۳۳

0

وجدان تاریخ ۳۳
سلام …!
پس از اینکه خمینی در برابر پذیریش آتش‌بس تسلیم شد، خواه ناخواه دوران جدیدی آغاز گردید! اگرچه خمینی بیش از هفت سال از خوردن جام‌زهر آتش‌بس تفره رفت، اما در نهایت تنها ۲۸ روز پس از عملیات چلچراغ وقتی که لرزه سرنگونی‌رو احساس کرد؛ در استیصال کامل مجبور شد از موضع ضعف به آتش بس تن بده!

بصورت قانونمند هر حکومت بقاء حاکمیتش‌رو یا با تکیه به مردمش تضمین میکنه، مثل کشورهای دمکراتیک که ملاک مشروعت آراء مردمه و یا با تکیه به یک قدرت خارجی! مثل دیکتاتورهای وابسته پس از جنگ جهانی دوم. اما سئوالی که اینجا پیش می‌آد اینه که دیکتاتوری ولایت فقیه چگونه حاکمیت‌خورشو تضمین میکنه؟

در مورد دیکتاتوری ولایت‌فقیه اگرچه مثل رژیم شاه وابسته به قدرت‌های سرمایه‌داری نیست و نمی‌تونه باشه! اما چون در میون مردم صدبار از شاه منفورتره پس برای ادامه حیاتش‌هم صدبار بیشتر از شاه به تکیه‌گاه خارجی نیازمنده، اما اشتباه اینه که دیکتاتوری ولایت‌فقیه رو با دیکتاتوری کلاسیک شاه یکی بگیرم! اگرچه هر دو دیکتاتوری هستن اما عملکردهاشون با هم متفاوته چون خصوصیت ویژة این دو باهم متفاوته یکی متعلق به قرون وسطاس یکی قرن بیستم. بنابراین اونچه که رژیم آخوندی به اون تکیه داره صدور ارتجاع و دخالت‌هاش در کشورهای منطقه از طریق سپاه پاسدارانه. اگر خامنه‌ای صدور ارتجاع رو از دست بده. نیروهای سرکوبگر رژیم همین سپاه و بسیج و انتظامی… که حرکت مردم رو قفل کردن ریزش خواهند کرد و فضا برای قیام‌های مردمی باز میشه.

بله صدور ارتجاع…! اما این صدور ارتجاع چگونه اعمال میشه؟
برخلاف شاه، خمینی برای کنترل قیام‌های مردمی، عامل جدیدی را به لحاظ سیاسی و نظامی وارد صحنه کرد، «جنگ با عراق بود»! بله
خمینی به مثابه نقطه اتکا و به عنوان تضمین بقا، موجودیتش به جنگ وابسته بود
مطلب قبلی وجدان تاریخ شماره  ۳۲ را در اینجا دنبال کنید

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.