برای یک ایران آزاد

وجدان تاریخ قسمت ۳۱

0

وجدان تاریخ قسمت ۳۱
سلام …!
صحت و کارآیی جنگ آزادیبخش نوین رو میشه در سرعت پیشرفتها و پیروزیهای ارتش آزادیبخش طی یکسال بخوبی دید.
این پیروزیها با عملیات آفتاب که اولین عملیات بزرگ و متمرکز بود،  ارتش آزادیبخش رو وارد مرحله جدید کرد.

 اسناد بکلی سری و محرمانه‌یی که در جریان نبرد آفتاب به دست رزمندگان افتاد حاکی از درهم ریختگی گسترده‌ در ماشین جنگی خمینی پس از تهاجم‌های سنگین ارتش آزادیبخش از خرداد ۱۳۶۶ تا فروردین ۱۳۶۷ طی ۹ ماه، بود.

جریان فرار مداوم سربازان از مواضع خود درجبهه‌ها یکی از مشکلات اصلی رژیم در آن زمان بود.
اسناد نشان می‌داد که سرکردگان رژیم در وحشت از تأثیرات ارتش آزادیبخش بر روحیه سربازان در جبهه‌ها، تدابیر مختلفی را برای جلوگیری از فرار سربازان اتخاذ می‌کردند.
آنها هر نیم‌ساعت یکبار سربازان را حضور و غیاب می‌کردند، تا شاید به این ترتیب مانع فرار سربازان شوند.

درچنین شرایطی وقتی عملیات موفق آفتاب صورت گرفت، از همه جای ماشین جنگ و سرکوب خمینی صدای آژیربلند شده بود.

این آژیرهای خطر درحقیقت علائم به لرزه افتادن جدی استراتژی جنگ ضدمیهنی خمینی و بن بست سیاست جنگ‌طلبانه رژیم ولایت فقیه در مقابل استراتژی ارتش آزادیبخش بود.

بعد از عملیات آفتاب خیلی از کارشناسان نظامی در سطح بین‌المللی، فروپاشی ماشین نظامی خمینی رو پیش بینی کردن. ضمن اینکه عملیات آفتاب این واقعیت رو هم نشون داد.
توان و ظرفیت ارتش آزادیبخش خیلی بیشتر از این‌هاست یعنی میتونه اهداف بزرگتر رو با سلاح‌های جدیدتر و سازمان رزم متکاملتر مورد تهاجم قرار بده.

جمعبندی عملیات آفتاب حاوی رهنمودهای زیر بود:

* ضرورت به‌کارگیری جنگ‌افزار زرهی (تانک)

* ضرورت گسترش یکانهای پیاده ـ مکانیزه مجهز به خودروهای رزمی زرهی در تمام یکانها  (نفربرهای زرهی)

* هدف‌گیری منطقة عملیاتی وسیعتر و نفوذ به عمق تاکتیکی دشمن، تصرف نقاط استراتژیک و انهدام کامل مراکز فرماندهی و قرارگاههای دشمن.

* سازمان رزم متناسب با سلاحهای جدید و سیستم فرماندهی و ارتباطات متناسب آن

* زنان رزمنده  از قابلیت نظامی و سطح رزمی بسا بالاتری از آن‌چه در این نبرد به‌عهده داشتند، برخوردارند  و در تمامی مواضع و صحنه‌های نبرد می‌توانند حضور داشته باشند.
مطلب قبلی وجدان تاریخ شماره ۳۰ را در اینجا دنبال کنید

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.