برای یک ایران آزاد

ورود سیلاب به آق قلا و شکسته شدن سد کیسه ای شمال یلمه خندان در آق قلا ، گلستان

0

ورود سیلاب به آق قلا و شکسته شدن سد کیسه ای شمال یلمه خندان در آق قلا ، گلستان
بر اساس گزارشات مردمی، سد کیسه‌ای شمال یلمه خندان براثر فشار زیاد آب ، شکست و آب در حال پیشروی به سمت شهر می‌باشد .
تخلیه خانه ها در خیابان موحدین بخاطر سیلاب در آق قلا
ساعت یک و چهل و پنج دقیقه بامداد روز جمعه ۶ اردیبهشت ۹۸ خانه های واقع در خیابان موحدین در آق قلا به دلیل ورود سیلاب تخلیه شدند.

جمعه  ۶  اردیبهشت ۹۸  – یکی از شهروندان از آق قلا اطلاع داد که مردم برای جلوگیری از سیل و بستن سیلبند خودشان به محل سد کیسه ای شمال یلمه خندان رسانده اند. اما ارگان های حکومتی حضور ندارند. حتی یک بیل مکانیکی که در محل هست، گازوئیل ندارد و قابل استفاده نیست و تا ساعاتی دیگر احتمال رفتن زیر آب بیل مکانیکی بسیار زیاد است. این شهروند افزود که ارگان های حکومتی فقط آمدند و عکس و فیلم هایشان را گرفتند و رفتند.

علت روان شدن آب به سمت شهر آق قلا، طغیان گرگانرود است.

حدود ساعت ۵ عصر [به وقت ایران] روز جمعه ۶ اردیبهشت ۹۸ خبر رسید که با توجه به فشار زیاد آب، سد کیسه ای شمال یلمه خندان در آق قلا شکسته و آب در حال پیشروی به سمت شهر می‌باشد.

فرماندار رژیم  آخوندی در آق قلا گفته است: توصیه و هشدار ما این است که مکان های نا امن را تخلیه کنند و به جای مناسب بروند ، ستاد اسکان هم دو سالن را آماده کرده است تا در صورت اضطراری تر شدن وضعیت مردم در معرض خطر را اسکان دهیم.
وی افزود که «آب وارد روستاهای سقر یلقی ، میرزاعلی یلقی و سلاق یلقی شده است حجم آب نیز قابل توجه است» .

خیابان‌های موسوم به خمینی شمالی، خیابان موحدین مجددا در سیلاب غرق شدند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.