برای یک ایران آزاد

وزارت اطلاعات و یاوه گویی برای سفیدسازی چهره‌ای کثیف و بدنام

0

وزارت اطلاعات برای عموم ایرانیان مترادف با آدم ربایی، شکنجه و قتل است. با این همه وزیر اطلاعات می‌گوید می‌خواهیم کاری کنیم که مردم از شنیدن اسم ما احساس آرامش کنند…

فریبرز شادان

علوی سرکرده وزارت اطلاعات در روضه خوانی اخیر خود در محلی تحت عنوان نهمین دوره مجلس دانش آموزی به اظهار فضل! پرداخت و درباره موضوعاتی لفاظی کرد که بیشتر به صحبت های یک شارلاتان فریب کار می ماند که نیات پلید خودش را می خواهد در قالب جملات به گوش شنونده برساند.
علوی سرکرده وزارت اطلاعات در سخنرانی خود مدعی شد که امنیت برای فرهنگ هست نه بر فرهنگ که در همین ابتدا بند ولایت را به آب داد و در ذهن هر شنونده ای این سوال خطور می کند که وزارت اطلاعات چه رابطه ای با فرهنگ دارد؟ آنهم فرهنگ مردم ایران که با فرهنگ!آخوندی سال های نوری فاصله دارد. البته منظور از فرهنگ در نظام آخوندی برای هیچ کس پوشیده نیست و بارها هم آخوندهای ریز و درشت نظام در هر جلسه و روضه خوانی بیان کرده اند که منظورشان فرهنگ بسیجی هست یعنی یک وجب ریش و تسبیح و چفیه و انگشتر و فحاشی و مناسبات لمپنی و به بیان ساده یعنی سرکوب که با همین وحشی گری های خود جان جوانان ایرانی بخصوص زنان دلیر ایرانی که علیه رسم و رسوم آخوندی برشوریده اند به لب شان رسانده اند. اما آنها با مقاومت و پایداری نشان داده‌اند که پشیزی برای این دلواپسان لرزان ارزش قائل نیستند.
وی در ادامه از موضوع فرهنگ! با یک پشتک وارو غیر معقول سراغ دشمن می رود و مدعی می شود که ما در مقابل دشمن صلابت داریم البته ازبیان اسم دشمن وحشت دارد و برای همه قابل فهم است و بعد هم خواب و خیال های واهی خودش را در قالب اظهار دوست داشتن بیان می کند.
«محمود علوی در نهمین دوره مجلس دانش آموزی با تاکید بر اینکه امنیت ما برای فرهنگ است نه بَر فرهنگ، گفت: وزارت اطلاعات در برابر دشمنان صلابت دارد، اما دوست داریم مردم با شنیدن نام این وزارت، احساس آرامش کنند.»
لازم به یادآوری می باشد که منظور از دشمن خیلی واضح هست همان نیروهای آزادیخواه و انقلابی که نظم موجود یا همان فرهنگی که این شکنجه گر می گوید، علیه آن شوریده اند؛ یعنی کانون‌های شورشی.
ازطرفی این جنایتکار و سردسته شکنجه گران، با فرهنگ کثیف آخوندی و وقیحانه می گوید دوست داریم که مردم با شنیدن اسم وزارت اطلاعات احساس آرامش کنند. البته در این رابطه باید اذعان کرد که درجه بی شرمی را با هیچ دستگاه و مقیاسی نمی توان سنجید و اندازه گیری کرد به دلیل اینکه برهمه مردم ایران عملکرد این وزارت کثیف و گله بی هویت شکنجه گران که روشن است و کسی هیچ ابهامی ندارد چون هیچ کس زندان کهریزک را که از یاد نبرده است.کشتن زندانیان سیاسی و جوانان قیامی در شکنجه گاهها و خانه های مخفی فراموش نشده است. اعتراف گیری با اهرم شکنجه که یکی از ابزارهای سرکوب این جنایتکاران هست و پرونده قطوری از جنایت و خیانت به پهنای چهل سال حاکمیت شوم برمردم ایران.
و به راستی صحبت های این ابله جنایتکار ضرب المثل الجزایری را به خوبی نمایان می کند که پسری به پدرش گفت: پدرجان بیا تا خلعت شریفان را برتن کنیم وپدر در جواب گفت: پسرجان بگذار آنها که ما را می شناسند سر برزمین بگذارند بعد این خلعت را برتن کنیم. البته قابل توجه این عنصر بی هویت و شکنجه گر، بگذار مردم ایران را حکومت جنایتکار ولایت فقیه نابود کند بعد به مردم ستمدیده ایران این توصیه را بکنید که البته باید گفت هیهات و طوفانی پشت اراده توده ها خوابیده که بنیان کن هست و این آرزو را با کل دستگاه خلافت ولی فقیه باید به گور ببرید.
وی در قسمت دیگری از صحبت های خود ترس اصلی نظام را برملا کرد البته با خرمردرندی وارد شد ولی نتوانست اصل قضیه را پنهان کند و آن هم روحیه شورشگری نسل جوانی که لقب برانداز را به خوداختصاص داده است.
وزیر اطلاعات گفت:«در احادیث ما جوان به عنوان عنصری برای خیر و سازندگی و نه تخریب شناخته می‌شود.» [سایت ایرنا ۲۲ مهر ۹۷]
منظور از احادیث هم برای همه مردم ما روشن است که هرموقع که این دین فروشان حرف خودشان را می خواهند بزنند در قالب احادیث و یا روایت بیان می کنند که البته دیگر حربه کهنه و زنگ زده ای بیش نیست.
اما منظور این شل مغز که به این صورت بی دنده و ترمز در جاده ولایت می تازد چیست؟ حرف او این است که ای دانش آموزان ای جوانان مبادا وارد جبهه شورشگرها بشوید که دست به تخریب می زنند، مبادا سراغ کانون های شورشی بروید که خیزش ها را سازماندهی می کنند بیائید کارخیر بکنید یعنی تسلیم باشید، در مقابل جنایت های حکومت سکوت کنید که بیان همین موضوع حاکی از ترس و وحشتی است که سرتاپای نظام را گرفته و در صحبت ها و در سخنرانی ها و در یقه درانی های همه باندها وعوامل حکومتی می توان دید از اینکه در بن بست نیستیم، از اینکه ناامید نباشید، از اینکه فریب دشمن را نخورید و ده ها فاکت و کد شناخته شده که هرروز از تریبون های مختلف بیان می شود و زوزه هایی که هیچ وقت خاموش نخواهد شد.
آخوند بدنام علوی در ادامه صحبت های خودش در این نمایش ابراز وحشت به موضوعاتی دیگری از جمله علم و شخصیت و دموکراسی پرداخت که بیشتر به گردوخاک کردن شباهت داشت تا اظهار فضل در مقام این کلمات که در قاموس حکومت تبهکار آخوندی ذبح شده و یا در مسلخ اندیشه های کهنه و کثیف گرفتار هستند.آنچه که می توان از بیانات این مقام ولایت نتیجه گرفت این است که نظام درگرداب امواج سهمگین خیزش ها گرفتار آمده و برای نجات خودش به هرخس و خاشاکی دست می زند کما اینکه تیتر این موضوع را هم این سایت ولایت مدار با یک قدرت نمایی پوشالی شروع کرده است:
«وزیر اطلاعات: تاکنون ۳۰۰ تیم تروریستی را نابود کرده ایم»
عنوانی که خودش برای هرخواننده ای هم تعجب آور، هم تهوع آور، هم تمسخر آمیز است. تعجب آور از این بابت که درمیهن اسیرمان چقدر جنگجو هستند که ۳۰۰ تیم آنها را وزارت اطلاعات آخوندی منهدم کرده، و تهوع آور از میزان قدرت نمایی پوشالی و تمسخر آمیز از اینکه هرچه هم از این سوت ها در تاریکی بزنند از وقوع حادثه آن فرجام نهایی که به دست فرزندان رشید خلق محقق خواهد شد گریزی نخواهند داشت و باید هزار درود بر کانون های شورشی فرستاد که اینگونه سرکردگان خلیفه را مرعوب کرده اند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.