وضعیت جوانرود در ادامه اعتراضات سراسری و جو امنتی شهر

وضعیت جوانرود در ادامه اعتراضات سراسری و جوامنتی شهر

وضعیت جوانرود در ادامه اعتراضات سراسری و جو امنتی شهر

بنا به گزارشات رسیده حاکمیت آخوندی در جوانرود کرمانشاه وضعیت شدید امنیتی در این شهر حکم فرما کرده است.

نیروی انتظامی کنترل جاده های ورود و خروج به این شهر را به سپاه پاسداران واگذار کرده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرات :جوانرود روز دوشنبه ۴ آذرماه به نقل از یک منبع محلی از شهر جوانرود اظهار داشت: حاکمیت جنایتکار آخوندی برای توقف اعتراضات ضدحکومتی، نیروهای سرکوبگر بسیج و سپاه را از دیگر مناطق به جوانرود گسیل داشته است. نیروهای تروریستی و سرکوبگر سپاه قدس بعد از شروع اعتراضات نسبت به گرانی بنزین و قیام مردم از ساعت ١۶ بعداز ظهر هر روز در خیابان‌های شهر مستقر می شوند.

از سوی دیگر نیروهای سپاه تروریستی قدس در طول روز روی پشت بام ساختمان‌های حکومت نگهبانی می دهند.

همان منبع اعلام داشت؛ دهها نفر از تظاهرات کنندگان روز شنبه و یکشنبه هفته گذشته با شلیک مستقیم گلوله نیروهای حاکمیت آخوندی مجروح شده‌اند. تقریبا تمام زخمی‌ها از قشر کم درآمد جامعه هستند. در میان زخمی‌ها زن هم وجود دارند، اما برای اینکه از سوی نیروهای مسلح رژیم شناسایی و بازداشت نشوند در خانه‌ها مداوا می شوند.

یک منبع دیگر از شهر جوانرود اعلام کرد که محاصره شهر از سوی نیروهای تروریستی سپاه در دهمین روز همچنان ادامه دارد. تردد به شهر جوانرود به شدت کنترل می شود. نیروهای حاکمیت آخوندی از ترس آغاز مجدد تظاهرات ضدحکومتی، شبانه به گشتزنی در سطح خیابانها و کوچه‌های شهر می پردازند.

به گفته این هموطن ساکن جوانرود در اعتراضات ضدحکومتی هفته گذشته ۴ بانک و دو پست بانک به آتش کشیده شدند.
همچنین شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی از بازداشت‌های شبانه هموطنان جوانرودی خبر داده است.

 

خروج از نسخه موبایل