برای یک ایران آزاد

وضعیت سیل درنقاط مختلف کشور

0

وضعیت سیل درنقاط مختلف کشور
وضعیت سیل در نقاط مختلف کشور در روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۹۸ :
روستای حاج نظر گله بچه از توابع شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان را آب بطور کامل فرا گرفته است. هیچ نیروی امدادی نیست که به آنها کمک کند که وسایل خودشان را بیرون بکشند. آب همه خانه را فراگرفته…..


در استان لرستان روستای چم مهر بطور کامل زیر آب بود.

در شهرآق قلا گلستان،  آب رودخانه روستای انبارتپه بالا آمده است.


روستای بام دژ خوزستان، وضعیت روستا زیر سیلاب: این وضعیت خانه ما است و زندگی ما، دار و ندارمان زیر آب رفته….

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.