برای یک ایران آزاد

وضعیت سیل در مناطق مختلف کشور

0

وضعیت سیل در مناطق مختلف کشور
قایق های سرویس مدارس در روستاهای سیل‌زده در شادگان
دوشنبه ۲اردیبهشت ۹۸ در روستاهای شادگان به دلیل گستردگی سیلاب و بی عملی کارگزاران رژیم، مردم برای رساندن دانش آموزان به مدارس از قایق استفاده می کنند.

روستای “رگبه” از توابع شهرستان شادگان زیر آب رفت

تقویت سیل‌بند ورودی شهر شادگان توسط مردم
دوشنبه ۲اردیبهشت ۹۸  – تقویت سیل‌بند ورودی شهر شادگان توسط مردم بصورت شبانه روزی همچنان ادامه دارد.

ورود آب به چندين روستا تابع شادگان
روز سه شنبه ۳اردیبهشت ۹۸ آب وارد چندين روستا تابع شهرستان شادگان در خوزستان شد.


روستای آبیل به طور کامل تخلیه شد
هیرمند.روستای آبیل کاملا در زیر آب
روز دوشنبه ۲اردیبهشت ۹۸ پس از ورود سیلاب در اواخر شب گذشته به روستای آبیل از توابع شهرستان هیرمند واقع در استان سیستان و بلوچستان این روستا با کمک نیروهای مردمی بطور کامل تخلیه شد

لازم به ذکر است که بخاطر ورود حجم زیاد سیلاب چندین منزل به طور کامل در این روستا تخریب شده است و در هیرمند روستای آبیل کاملا در زیر آب رفت.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.