پارس خوابیده سپاه

آیا سپاه توان سال شصت را دارد؟!

واقعیت این است که نه خامنه‌ای، خمینی است و نه سپاه، سپاه سال شصت. بعد از قیام ۱۴۰۱ تعادل قوای بین رژیم ولایت فقیه و مردم به‌جان آمده از ظلم  و ستم آنها، به سود مردم ایران تغییر کرده و لرزه سرنگونی سر تا پای رژیم را فرا گرفته است. به همین دلیل فرماندهان به صحنه می آیند و برای مردم خط و نشان می‌کشند تا با اینکارشان جلوی ریزش نیروها و فرماندهان سپاه و همچنین کلیه نیروهای طرفدار رژیم را بگیرند و در آنها روحیه بدمند. اخیرا معاون سپاه به صحنه آمده و مردم و جوانان قیامی را تهدید کرده است. ببینیم این بابا چی گفته.

پاسدار عباس نیلفروشان معاون عملیات کل سپاه پاسداران گفته: کاری نکنید که چکمه‌های دهه ‌شصت‌مان را بپا کنیم آن موقع مجبور می‌شوید به التماس بیفتید

فرض کنیم چکمه‌هایتان را هم به‌پا کردید!  چه غلطی می‌توانید بکنید؟

واقعیت این است که دهه‌شصت با یک نیروی علنی که شناخته شده بودند طرف بودید که بقول خودتان ۱۷هزارتایتان را نفله کردند.

الان با چند میلیون نیرویی طرف هستید که شناخته شده نیستند و در خانه‌های خودتان هم نفوذ کرده‌اند

و مثل سایه دنبالتان هستند

حالا ببینیم یکی دیگه از فرماندهان بنام مجتبی فدا چی گفته: دیر بجنبید جوانان‌مونو بردن، دیر بجنبیم لشکری در مقابل ما شکل خواهند داد

ضمن اینکه الان در فساد غرقید و از بالا تا پائین‌تان بریده‌اند

در همین زمینه

کانون‌های شورشی سپاه همایونشهر اصفهان را مورد تهاجم قرار دادند

چند وقت پیش پاسدار اباذری یکی دیگه از فرماندهان گفته بود: سرداران بزرگی که کم آوردن ، فرماندهان خود من کم آوردن، مقابل آقاشون ایستادن

بنابراین چکمه‌تان کف ندارد،  هیچ غلطی هم نمی‌توانید بکنید

اما این چرا دارد هارت و پورت می‌کند؟

هیچی، از شکست ترفند خشونت پرهیزی و پیشروی خط سرنگونی ترسیده

حالا دارد پارس خوابیده می‌کند.

ما را درتوئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل