پاسداران در لیست؛ دختران شورشی در خیابان،مراکز حکومتی در آتش!

رژه دلیرانه دختران شورشی در تهران همزمان با ۲۰رشته عملیات ضد اختناق

روز گذشته یعنی چهارشنبه ۲۸ دیماه روز پرشکوهی برای قیام مردم ایران بود. در این روز گام نخست برای لیست گذاری سپاه پاسداران در اتحادیه اروپا برداشته شد، این تحولات همزمان بود با ورود دختران شورشی و دلیر ایرانی به خیابان‌های تهران با فریاد مرگ بر ستمگر چه شاه باشد چه رهبر. وقایعی که برای خامنه ای و سپاه پاسداران وارفته‌اش ضربه کمر شکن بود.

اما این همه داستان نبود. در همین روز و  همزمان با رژه دختران شورشی در خیابان‌های تهران، در بیش از ۲۰ نقطه خاک پهناور ایران زنان ومردان از  جان گذشته دست به رشته عملیات ضد اختناق زدند و مراکز و نمادهای حکومتی را به آتش کشیدند.

در همین زمینه

رژه دختران شورشی در تهران!

رژه دختران شورشی در تهران

در ساعت ۵ بعد از ظهر چهارشنبه ۲۸ دیماه دختران شورشی که عضو کانون‌های شورشی مجاهدین بودند بهم  پیوستند و رژه و راهپیمایی شگفت شان را در خیابان‌های تهران آغاز کردند.آنان اگر چه جمع کوچکی بودند اما مشخص بودکه دارای سازماندهی و انسجام کامل هستند. آنان شعارهایی را بر زبان آوردند که در قاموس ارتجاع حاکم کلمات ممنوعه هستند.

اما آنان کارشان راهگشایی است و همان طور که طی ۴ سال گذشته با آتش زدن نمادهای حکومتی و نوشتن شعار مرگ بر خامنه ای این شعار را همگانی کردند حالا دست به بکار شدند تا از برخی شعارها و کلمات ممنوعیت زدایی بکنند. شعارهای شان را بشنوید؛

خلق جهان بدانند، مسعود رهبر ماست!

مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر

دموکراسی می‌آید با می‌توان و باید

دموکراسی آزادی، با مریم رجوی

 خلق جهان بدانند، مسعود رهبر ماست

ارتش آزادیبخش، پاسخ آخر ماست

– درود بر رجوی، مرگ براصل ولایت فقیه،

– این آخرین پیامه، اعدام کنی قیامه!

– حرف اول، حرف آخر، سرنگونی، سرنگونی!

– هر کوچه و خیابان، مجاهدین در میدان!

این شعارها همان کلمات ممنوعه در فرهنگ پاسداران و بازجوهاست اما سرانجام باید تابوها را شکست  و این دختران شورشی چنین کردند.

اقدامات ضد اختناق در شهرها

همزمان با رژه دختران شورشی در تهران، در دهها نقطه دیگر هم در پایتخت و هم در دیگر شهرهای میهن زنان و مردان شورشی به خیابان آمدند و مراکز و نمادهای حکومتی را به آتش کشیدند.

لیست برخی از اقدامات این جوانان حداقل در ۲۰ نقطه ایران چنین است؛

انفجار و به آتش کشیدن شهرداری غارتگر در شیبان خوزستان و شهرداری منطقه ابوذر در شوش

به آتش کشیدن حوزه  آخوندها در قم

به آتش کشیدن پایگاه‌های بسیج در همدان، سمنان و شهرقدس تهران

به آتش کشیدن و تخریب تصاویر خامنه‌ای و قاسم سلیمانی در شهریار، قم، کرج، برازجان، یزد و راسک.

به آتش کشیدن بیلبردهای وزارت اطلاعات در بابلسر

به آتش کشیدن ستاد اجرایی خمینی در قم

به آتش کشیدن عابر بانک‌های سپاه پاسداران در تبریز و شهرقدس در تهران

بستن خیابان بر روی گشتی‌های دشمن در راسک.

این اقدامات درحالی صورت گرفته است که قیام مردم ایران برای رهایی از چنگال مرتجعان حاکم وارد پنجمین ماه خود شد و هر روز شعله قیام از گوشه ای از این خاک روشن می‌شود.

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل