برای یک ایران آزاد

پاسدار نقدی؛ و روایتی! درباره کوروش

0

پاسدار نقدی می‌گوید کوروش وجود نداشته است. آیا او تاریخ‌دان است؟ آیا او مطالعات تاریخی دارد؟ یا شاید هم اصرار دارد نادانی خود را برجسته کند.

فریبرز شادان

ضرب المثلی هست که در فرهنگ مردم ایران برای نشان دادن ماهیت افراد به خوبی از آن استفاده می‌شود آنجا که می‌گویند تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد مراد از این ضرب المثل توصیف افرادی است که فاقد عقل و منطق هستند ولی همینکه دهان بازکنند کوزه توخالی وجودشان فاش می‌شود که چیزی در درون ندارند و روایت تاریخ از جانب پاسدار بی سوادی چون نقدی حاکی از این موضوع است.
پاسدار نقدی روز پنج شنبه ۸ آذر در یک روضه خوانی ولایی، وسط پرت وپلاگویی هایش از فرط بلاهت، وارد بحث تاریخ ایران شد و اینگونه در مورد کوروش کبیر افاضه نمود و یک رسانه حکومتی به دلیل فرونشاندن انزجار مردم آن رامورد بررسی قرارداد:
«روز پنجشنبه سردار محمدرضا نقدی سخنانی را مطرح کرد که بازتاب‌های زیادی در فضای رسانه‌ای داشت. از جمله صحبت‌های وی درباره کوروش که وی را شاهی ساخته و پرداخته دیگران دانسته که اصلاً نشانی از وی در تاریخ نیست و برای رابطه ایرانیان با یهودیان علم شده است».
البته از این پاسدار بی سواد انتظاری بیش از این نمی‌توان داشت که به شیوه ناشیانه از تاریخ روایت کند و به سادگی می‌توان فهمید که اصلا تاریخ نمی‌داند چیست؟ چه برسد به این که نشانی از این شخصیت تاریخی ببیند و ضمنا احتمالا اینقدر در پیله بسیج ولایت مشغول امورات خلیفه اش برای سرکوب هست که حتی به مخیله اش نزد که شهری هست بنام پاسارگاد و مقبره کوروش در این شهر است.
«بسیار طبیعی است که شخصی چون سردار نقدی که نه صاحبنظر حوزه تاریخ است و نه کارشناس و نظریه‌پرداز مسائل فرهنگی، اطلاعی از این دست موارد نداشته باشد…» [روزنامه ایران ۱۰ آذر]
منظور این است که وقتی سواد نداری و هیچ کدام از شرایط لازم را نداری دلیلی ندارد که وارد این خزعبلات بشوی و غیرمستقیم توی سر این گزمه نظام می‌زند و البته وقتی خلیفه این جماعت فاقد هرگونه صلاحیت در تمام حوزه ها باشد، طبیعی است که کارچاق کن های بی سوادی را هم نیاز دارد و این در نظام ولایت فقیه موضوع پیچیده ای نیست و برای همه مردم هم قابل فهم است. از طرفی، یک کینه عمیقی هم به کوروش در سینه تمام ولایت مداران از بابت منشور حقوق بشر کوروش هست؛ به دلیل اینکه این جماعت هیچ سنخیتی با حقوق بشر ندارند و ماهیت این نظام یک ماهیت ضدبشری ست.
نکته قابل توجه اینکه خود این رسانه هم اعتراف می‌کند که حرف های این پاسدار مورد انزجار مردم واقع شده است که البته حق مردم ایران است که هرکسی تاریخ و ملیت آنها را مورد تعرض قرار دهد یا سوءاستفاده کند این چنین واکنشی نشان بدهند کما اینکه شاه خائن در زمان حکومت ننگینش هم از کوروش به شکل دیگری سوء استفاده می‌کرد که برای مردم ایران یک حق طبیعی است که اجازه ندهند حکومت های مستبد و خودکامه چه نوع سلطنت و چه نوع ولایت فقیه ارزش های تاریخی شان را لوث کنند.

از همین نویسنده:
وزارت اطلاعات و یاوه گویی برای سفیدسازی چهره‌ای کثیف و بدنام
طلاق زخمی عمیق برقلب زندگی مردم؛ طلاق و ریشه‌های آن
سرکوب خبرنگاران در حکومت استبدادی ولایت فقیه
بیداد فقر در حاکمیت سیاه ولایت فقیه

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.