برای یک ایران آزاد

پایان ماجرا برای اصلاح طلب و اصول‌گرا

0

پایان ماجرا برای اصلاح طلب و اصول‌گرا

تظاهرات با شعار مرگ بر گرانی آغاز می‌شود… اینجا مشهد است ۷ دی ۹۶ چه کسی می‌داند که این تازه شروع یکی قیام سراسری‌ست که قرارست ۱۴۲ شهر کشور را درنوردد. چیزی نمی‌گذرد که شعار «مرگ بر روحانی» طنین می‌اندازد. رئیس جمهور بیست و چند میلیونی نظام مقدس! در شعار مردم مشهد دود می‌شود. انتخابات خامنه‌ای در طنین فریاد مردم به هیچ انگاشته می‌شود. اینجا قم است… ۸ دی ۹۶، شب نزدیک است، هوا به تاریک رسیده است. جوانان در خیابان‌های قم فریاد می‌زنند: «مرگ بر خامنه‌ای». رأس نظام هدف قرار می‌گیرد. شعاری که در کرمانشاه، اصفهان و شهرهای دیگر کشور تکرار می‌شود. اینجا دانشگاه تهران است… جلوی سردر دانشگاه در میان دود گاز اشک‌‌آور و دانشجویانی که با مشت‌های گره کرده از شرف و هستی دانشگاه دفاع می‌کنند، صدایی بر می‌خیزد که صدای تمام ایران است؛ صدای قیام ایران است؛ صدایی که از پایان یک دوران و آغاز روزگاری دیگر خبر می‌دهد؛ «اصلاح طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» به این ترتیب پایان سیرک «اصلاح طلب، اصول‌گرا» اعلام می‌شود؛ سیرکی که به نوعی بعد از مرگ خمینی و با تقسیم قدرت بین خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود و بعدها در سال ۷۶ با به صحنه آوردن خاتمی رونقی به بازار کساد خلافت اسلامی! داده بود. بازی آلوده‌ای که به بهای هزاران اعدام اعلام شده، قتل‌های زنجیره‌ای، سرکوب قیام‌های ۷۸ و ۸۸ ادامه می‌یافت و هدفش این بود تا انقلاب را در داخل کشور از موضوعیت بیاندازد و در خارج از کشور نیز دروازه‌های مماشات را به روی خلیفه مسلمین! بگشاید. دیگر تمام شد… خاتمی که از او با عنوان «رهبر اصلاحات» یاد می‌شود بلافاصله خود را به صحنه رساند تا اعلام کند این قیام کار «تروریستهای منافق» است. روحانی به عنوان نماد! اعتدلال و تدبیر و امید در حکومتی که نفی هر سه‌ی آنهاست با رئیس جمهور فرانسه تماس گرفت تا مجاهدین را در خاک آن کشور محدود کند. و خامنه‌ای همه‌ی پرده‌ها را کنار زد و اعلام کرد فراخوان را مجاهدین دادند و آنها بودند که این قیام را رهبری کردند. آنها وحشت زده از کسانی نام می‌بردند که پیشتر بارها و بارها اعلام کرده بودند که از میان رفته‌اند، و اگر هم وجود دارند نفوذی در داخل کشور ندارند اما اکنون اذعان می‌کنند که آنان بازگشته‌اند و توانسته‌اند یک قیام سراسری را در ۱۴۲ شهر سازماندهی کنند. سیرک اصلاح‌طلب و اصول‌گرا پایان یافته است. عمامه‌داران به همراه سپاهی که تا بن استخوان ترسیده است در یکسو، و ملتی که با کانون‌های شورشی و ارتش قیامش مترصد خیز نهایی‌ست در سوی دیگر ایستاده است

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.