برای یک ایران آزاد

پرستار بیکار و بیمارستان بی پرستار

0

پرستار بیکار و بیمارستان بی پرستار!
در کشورهای اروپایی به ازای هر یک‌هزار نفر ۱۰ کادر پرستاری وجود دارد
متوسط جهانی به ازای هر یک‌هزار نفر ۶ پرستار و حداقل آن ۳ پرستار است.
در ایران تحت حاکمیت آخوندها این استاندارد برابر با ۱.۶ نفر است
علت اینکه استاندارد پرستاری در کشور ما حتی از همسایه بحران زده ما عراق پایین تر است در چیست؟
آیا کمبود پرستار داریم؟
۳۰ هزار پرستاربیکار به دلیل صادر نشدن مجوز استخدام
بیمارستانهای کشور ۸۰هزار پرستار نیاز دارد،
دلیل این تناقض چیست؟
جواب را از زبان دبیرکل خانه پرستار رژیم بخوانیم:
وقتی کسانی که رئیس بیمارستان می‌شوند دغدغه اصلی‌شان کسب درآمد است نه اولویت خدمات مناسب به مردم، افراد یاد شده اعتقاد دارند اگر کارانه را کم کرده یا نیرو کمتر استخدام کنیم، باعث می‌شود پول برای عده خاصی تأمین شود؛ یعنی همان گروه هیأت علمی‌ که ۷ یا ۸ درصد هستند.
به بیان ساده: برای اینکه باندهای تبهکار حکومتی پول بیشتری به جیب بزنند، پرستار جدید استخدام نمی‌کنند.
نتیجه : پرستاران باید ساعات بیشتری کار کنند، از کیفیت کارشان زده شود و غم انگیزتر اینکه برای حقوق ناچیز آنقدر جان بکنند که بجای کمک برای زنده ماندن بیماران، خود غریبانه مرگ را در آغوش بکشند.
سعید عالیان پرستار ۲۴ ساله بخش داخلی مرکز درمانی شهرستان لار، تنها ۱۸ ماه سابقه کار داشت. انجام شیفت های متعدد و خستگی ناشی از ساعت کار زیاد، باعث شد در حین خدمت دچار پارگی آئورت و مرگ مغزی شود.»
هیچ کجای این وطن از گزند چپاولگری حاکمیت پلید آخوندی در امان نمانده است.
برای جراحی این غده چرکین از بدن زخمی وطن بپاخیزیم!

پرستار بیکار و بیمارستان بی پرستار

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.