برای یک ایران آزاد

پیامدهای اقتصادی قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی

0

پیامدهای اقتصادی قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی، ابعاد بسیار گسترده‌ای خواهد داشت. هرچند برخی از کارشناسان اقتصادی مرتبط با نظام ایران، و طرفداران سیاست مماشات، سعی می‌کنند این تحلیل را جابیندازند که با توجه به تحریم‌های قبلی آمریکا علیه سپاه، اتفاق جدیدی نخواهد افتاد، اما واقعیت چیز دیگری است.

در مرداد سال ۹۶، قانون کاتسا در آمریکا از جمله علیه سپاه تصویب شد، براساس این قانون نه‌تنها شرکت‌های وابسته به سپاه بلکه شرکت‌های همکار با آن نیز می‌توانند در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار بگیرند. در همان مقطع کارشناسان سپاه تحریم‌های ناشی از این قانون را تحریم‌های سیاه‌چاله‌ای نامیدند، زیرا هر چیز مرتبط با سپاه را همچون یک سیاه‌چاله به درون خود می‌کشد. آنها با انتخاب این اصطلاح می‌خواستند نشان دهند که چه فاجعه‌ای در انتظار سپاه قرار دارد.
در مهر سال ۹۶، سپاه در فهرست تروریست‌های ویژه جهانی قرار گرفت. همزمان اجرایی شدن قانون کاتسا نیز از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام شد. به این ترتیب مبنای لازم برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه سپاه فراهم آمد. مفهوم مهم‌تر این نام‌گذاری و آن قانون، برهم خوردن میز مماشات با سپاه بود.
با این همه قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی در ۱۹ فروردین امسال، تاثیر تعیین‌کننده دیگری خواهد داشت. همچنان که هر یک از تصمیم‌گیری‌های قبلی آمریکا، مجموعه‌ی فشارها علیه سپاه را افزایش داده است، این تصمیم نیز نتایج غیر قابل مقایسه‌ای با هر تصمیم پیش از خود به همراه خواهد داشت.
دویچه‌وله در گزارشی که براساس مراجعه به تحلیل‌های کارشناسان مدافع سیاست مماشات نوشته شده است، در بستری که می‌کوشد نشان دهد، سپاه از قرار گرفتن در فهرست گروه‌های تروریستی ضرر نخواهد کرد! به‌ناچار به شماری از پیامدهای جانکاه این نام‌گذاری برای سپاه اذعان می‌کند.
به‌نوشته دویچه‌وله، «همکاری تجاری اتحادیه اروپا و ایران پس از خروج آمریکا از توافق اتمی به شدت کاهش یافته است. شرکت‌های اروپایی که نگران از دست‌دادن بازار آمریکا هستند سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی [شده] در ایران را کنار گذاشته‌اند.»
در همین گزارش به نقل از «آناهیتا تامس که به شرکت‌های خارجی مشتاق سرمایه‌گذاری در ایران مشاوره حقوقی می‌دهد»، تصریح می‌شود که «تصمیم واشنگتن برای تروریستی خواندن سپاه، شرکت‌هایی را که به «سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا» دل‌بسته بودند هم نومید کرده است.»
این سازوکار زمانی قرار بود که تحریم‌های آمریکا علیه نظام ایران را دور بزند، در ادامه اما به تدریج تبدیل به راهی برای تبادل نفت در برابر غذا و دارو شد. هرچند هنوز تا شکل‌گیری و اجرایی شدن فاصله‌ای دارد که هر روز بر آن افزوده می‌شود، اما نفس مطرح شدن آن در گذشته و حال، بیشتر این پیام را منتقل ‌کرده، که راه امیدی برای نظام ایران باقی مانده است؛ با این همه به نظر می‌رسد که نام‌گذاری اخیر سپاه، پایانی برای «سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا» نیز خواهد بود.
آناهیتا تامس در این رابطه تصریح می‌کند: «سازوکار اروپا ممکن است مشکل پرداخت پول میان دو طرف را برطرف کند اما پیامدهای ناخواسته آن دردسر ساز است مثلا وقتی سرمایه‌‌گذاری یک شرکت اروپایی در ایران رسانه‌ای می‌شود، دیگر نمی‌توان آن شرکت را برابر تحریم‌های آمریکا محافظت کرد.»
وضعیت واقعی «سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا» وقتی نمایان می‌شود که دریابیم، این سازوکار تنها امکان ارتباط با شرکت‌هایی را دارد که «آمریکا با آنها مشکلی ندارد و تعداد آنها بسیار اندک است.» به‌عبارت دیگر «تصمیم اخیر دولت آمریکا»، «امکان همکاری تجاری با ایران را سخت‌تر کرده است.»
قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا، وضعیت آن‌را در کشورهای منطقه نیز با دشواری مواجه خواهد کرد. بسیاری از شرکت‌های به‌ظاهر ایرانی که در کشورهای منطقه حضور دارند، به طور رسمی یا غیررسمی متعلق به سپاه می‌باشند. به موازات نیروهای مسلح سپاه که مردم این کشورها را کشتار می‌کنند، شرکت‌های متعلق به سپاه نیز مشغول کسب درآمد و زمینه‌سازی برای تروریسم هستند؛ لیست‌گذاری سپاه این وضعیت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
به‌عنوان یک نمونه در همین رابطه، دویچه‌وله به‌نقل از عمادی؛ کارشناس اقتصادی می‌نویسد: با تصمیم آمریکا برای تروریستی نامیدن سپاه، «سرمایه‌گذاری در عراق برای ایران [سپاه] دشوار می‌شود». [دویچه‌وله ۲۲ فروردین ۹۸]
آنچه اکنون از پیامدهای اقتصادی نام‌گذاری تروریستی سپاه می‌دانیم، در مقایسه با آنچیزی که برای سپاه اتفاق خواهد افتاد، بسیار اندک است. ضربه‌ای که سیاست مماشات از این نام‌گذاری دریافت کرده است، غیرقابل مقایسه با تمامی ضربات پیشین است. اینک سپاه به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. به‌طور طبیعی سیطره یک سازمان تروریستی بر یک کشور نمی‌تواند مشروعیت داشته باشد. در نتیجه می‌توان ایران را به‌عنوان کشوری نام برد که توسط سپاه اشغال شده است. مفهوم ارتباط با سپاه، ارتباط با تروریست‌های اشغال‌گر یک کشور است. این واقعیت خودش را بر ‌همه‌ی تحلیل‌هایی که می‌کوشند صحنه را وارونه و به نفع سپاه نشان دهند، غلبه خواهد کرد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.