برای یک ایران آزاد

پیام حمایت زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه از گلرخ ایرایی و رامین حسین پناهی

0

جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه طی پیامی به ایستادگی و مقاومت زندانیان سیاسی گلرخ ایرایی  و رامین حسین پناهی درود فرستادند.

در این پیام آمده است: «ما جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه به ایستادگی و مقاومت زندانیان سیاسی سرافراز گلرخ ایرایی  و رامین حسین پناهی درود می فرستیم و از خواسته های بر حق این دو زندانی سیاسی حمایت کامل خود را اعلام می کنیم.

ما به عزم و اراده گلرخ ایرایی بخاطر پایداری اش با بیش از شصت روز اعتصاب غذا درود می فرستیم. همواره مقاومت و ایستادگی زندانی سیاسی برگ برنده و رمز پیروزی همه زندانیان در بند دیکتاتوری حاکم بوده است و تنها سرافکندگی و شرمساری است که برای آخوند ها باقی می ماند.»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.