برای یک ایران آزاد

آزادی، فداکاری، اتحاد؛ ۳ درس برای سال تحصیلی جدید در پیام مریم رجوی

0

پیام مریم رجوی برای سال تحصیلی جدید در ۳ درس خلاصه می‌شود؛ آزادی، فداکاری برای تحقق آزادی و متحد شدن در این مسیر در کانون‌های شورشی و شوراهای مقاومت؛ با اتکا به این منطق که راه‌حل در آلترناتیو دمکراتیک یعنی شورای ملی مقاومت ایران است.

مبرم‌ترین درس
مریم رجوی در پیام خود به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید بر روی ۳ درس دست گذاشت. رئیس جمهور برگزیده مقاومت درس اول را «درس آزادی» دانست که به‌ دنبال آغاز قیام ایران «بیش از هر زمان دیگری» «بالاترین و مبرم‌ترین درس جوانان و نوجوانان ایران» شده است.
در این رابطه مریم رجوی به قیام دی‌ماه ۹۶ اشاره کرد که ۱۴۲ شهر کشور را در بر گرفت و همچنین قیام مرداد ۹۷ که دست‌کم ۲۷ شهر به آن پیوستند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت همچنین «قیام‌های تهران، کازرون، اهواز، خرمشهر و برازجان» را یادآوری کرد که دارای «پیام مهمی» هستند. این پیام از نظر مریم رجوی اولویت دادن «درس آزادی» برای «جوانان و نوجوانان ایران»، «بیش از هر زمان دیگر»ست.

درس فداکاری
اما درس آزادی نمی‌تواند به ثمر بنشیند مگر آنکه با دو درس دیگر نیز همراه باشد. از نظر مریم رجوی، «درس دوم از خودگذشتگی برای آزادی است.» برای داشتن تصویری عینی از مشق این درس، کافی‌ست نگاهی به تاریخچه‌ای از فداکاری‌ها در برابر نظام خمینی در طول چهل سال گذشته داشته باشیم.
در این رابطه مریم رجوی از «صد و بیست هزار تن از فرزندان دلیر ایران»، «از جمله سی هزار زندانی سیاسی قتل‌عام شده در سال ۶۷» یاد کرد که «در مبارزه با این رژیم جان خود را فدا کردند.» برای تحقق مشق این درس یعنی درس «از خودگذشتگی برای آزادی» در همین ماه‌های اخیر ده‌ها تن شهید و هزاران تن دستگیر شده‌اند. آنها کسانی بودند که در خیزش‌های از دی‌ماه به بعد، «بهای» مبارزه را پرداختند. آنچه به تعبیر مریم رجوی، «بهایی است که نسل جوان ایران برای آزادی پرداخته و می‌پردازد.»

اتحاد و همدلی
در میان درس‌های سه‌گانه‌ای که پیام مریم رجوی در آغاز سال تحصیلی به نوجوانان و جوانان یادآوری می‌کند، «سومین درس» درس «اتحاد و همدلی برای آزادی است که در برپایی کانون‌های شورشی و شوراهای مقاومت بارز می‌شود و قیام‌ها و جنبش اعتراضی را به‌پیش می‌برد.»
کوشش برای تحقق آزادی و آمادگی برای فداکاری در این مسیر، نیازمند ظرفی‌ست که در آن انرژی‌ها متکاثف ‌شوند. برای برپایی این ظرف، «اتحاد و همدلی» ضروری است. وقتی کانون‌های شورشی و شوراهای مقاومت شکل می‌گیرند به این مفهوم است که قیام شکل سازمان‌یافته‌ی خود را در کف خیابان‌ها و در رویارویی با پاسداران تثبیت کرده است.
پیام مریم رجوی حامل این حقیقت است که با شروع سال تحصیلی جدید یعنی با «بازگشایی مدرسه‌ها و دانشکده‌ها نیروی تازه‌یی به‌قیام‌ها و ‌جنبش اعتراضی اضافه» می‌شود. این نیروی جدید هنگامی می‌تواند اثری تعیین کننده از خود نشان دهد که شکل سازمان‌یافته‌ی خود را بارز کند.
به‌همین خاطر است که مریم رجوی به نوجوانان و جوانانی که سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند فراخوان می‌دهد که «کانون‌های شورشی را در مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها گسترش دهید.» تا «هر مدرسه» «یک کانون شورشی» و «هر دانشکده» «یک کانون شورشی و هر شهر ایران» یک شهر شورشی شود.
پیام مریم رجوی به نسل جوانان نوید می‌دهد که «آزادی و پیروزی در دستان شماست» زیرا در مسیری گام گذاشته‌اند که راه رسیدن به آزادی‌ست.
به این ترتیب است که رئیس جمهور برگزیده مقاومت نتیجه می‌گیرد که «راه حل در دست جایگزین دمکراتیک این رژیم، شورای ملی مقاومت ایران است. راه حل در دست نسلی است که در همین مسیر با شعار سرنگونی برخاسته است.» [مریم رجوی ۳۱ شهریور ۹۷]

در همین زمینه:
اول مهر می‌تواند شروع اوج‌گیری دوباره‌ی قیام باشد

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.