برای یک ایران آزاد

پیام کانون های شورشی به گردهمایی ایران آزاد

0

پیام کانون های شورشی به گردهمایی ایران آزاد

حمایت کانونهای شورشی مختلف از همایش بزرگ ایرانیان

دو روز مانده به همایش بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاریس.

مقاومت مردم ایران برای تحقق سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه، در تلاش برای برگزاری همایش بزرگ ایران آزاد است تا درخشش آلترناتیو دموکراتیک و سازمان‌یافته این میهن اسیر را در معرض دید جهانیان قرار دهد.

کانونهای شورشی در شهرهای میهن اسیرمان نیز در این راستا، با اقداماتی نظیر دیوارنویسی، پخش تراکت و پوستر و ارسال پیام، حمایت خود را از این همایش بزرگ مقاومت ایران نشان دادند.

تلاش ایرانیان در اقصی نقاط کشور و جهان برای برگزاری با شکوه این همایش، ایرانیان میهن‌پرست در سراسر جهان را به هم نزدیک و تلاشهایشان را صد چندان کرده است. شعله‌ور شدن تظاهرات و اعتصاب بازاریان و جوانان شورشی طی چند روز اخیر، در ادامه خیزش سراسری مردم به ستوه آمده این میهن اسیر، ضرورت تمرکز و تلاش برای برگزاری با شکوه گردهمایی ایرانیان در ویلپنت پاریس را صد چندان کرد.

سنگسر

یکی از کانونهای شورشی در سنگسر با نصب تراکتهای ایران آزاد حمایت خود را از همایش بزرگ ایرانیان نشان داد. در پیام ارسالی عضو این کانون شورشی با اشاره به گردهمایی ایران آزاد در تیرماه جاری به مریم رجوی و مسعود رجوی درود فرستاده شده است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.