آتش زیر خاکستر

آتش زیر خاکستر

آتش زیر خاکستر ؛ در مبحث اقتصاد و وضعیت معیشت خانوارهای جامعه، مقوله ای  وجود دارد به نام خط فقر. خط فقر به دو مفهوم در زندگی و معیشت خانوارها خود را نشان می دهد که خط فقر نسبی و خط فقر مطلق نامیده می شود. در آمد خانوار ها و یا افرادی که در شرایط فقر نسبی قرار دارند به گونه ای است که می توانند به سختی هزینه های  زندگی خود را تامین کنند در وضعیت کنونی یک خانوار ۴ نفره که درآمدی کمتر از  ۹ میلیون تومان در ماه داشته باشد در شرایط فقر نسبی زندگی می کند. البته با توجه به گرانی های سرسام آور که هر روز بر قیمت ها افزوده می گردد حتی این رقم نیز کفاف هزینه های زندگی یک خانوار متوسط در کشور را تأمین نمی کند.

بیشتر بخوانید

مرگ‌های دلخراش کودکان بلوچ
شو بازخوانی جعبه‌ی سیاه

خط فقر مطلق چیست؟

فقر مطلق ،بدترین شکل نوع فقر است. به این معنی که فرد حتی از تامین نیازهای اساسی و کالاهای ضروری زندگی نیز درمانده است. کسانی که گرفتار فقر مطلق هستند از تامین خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، سرپناه ،آموزش و هزینه های حمل و نقل در می‌مانند.

 چنین وضعیتی ،سرنوشت میلیون ها انسان تهیدستی است که در محلات فقیر نشین و حاشیه شهرها و روستاها در دشوار ترین شرایط با مرگ تدریجی دست و پنجه نرم می کنند.

تمام هراس حاکمیت از فوران خشم همین میلیون ها انسان تهیدستی است که به مثابه آتش زیر خاکستر روزی شعله‌ ور خواهد شد و شراره‌های آن کاخ یزیدی شان را به آتش خواهد کشید.

خروج از نسخه موبایل