برای یک ایران آزاد

مفهوم پیوستن افغانستان به تحریم نفتی نظام ایران

0

پیوستن افغانستان به تحریم نفتی نظام ایران، بیش از آنکه پیامی اقتصادی داشته باشد حاوی یک پیام سیاسی است؛ هرچند از اهمیت بسته شدن یکی از منابع درآمدی سپاه نیز نباید صرف نظر کرد.

خبرگزاری فارس که به سپاه تعلق دارد، طی خبری به تاریخ ۲۹ اردیبهشت اعلام کرد که افغانستان به طور رسمی از یک هفته پیش، واردات فراورده‌های نفتی نظام ایران را به صفر رسانده است. این در حالی بود که پیش از این «بخشی از فراورده‌های نفتی ایران از جمله نفت سفید، نفت کوره و برخی از حلالها و دیگر فراورده‌های نفتی» به افغانستان صادر می‌شد. [فارس ۲۹ اردیبهشت ۹۸]
برای سالیان افغانستان از جمله اهداف سپاه محسوب می‌شده است، دخالت‌های تروریستی سپاه در این کشور و برافروختن جنگ‌های داخلی در آن، از جمله منجر به قرار گرفتن شماری از مقامات سپاه در فهرست‌ تحریم‌های آمریکا شده است. [تحریم دو مقام سپاه؛ شبکه ارتباطی سپاه با طالبان زیر ضرب می‌رود]
از دیگر سو، سپاه با سوء استفاده از شرایط داخلی افغانستان و وجود جمعیت بزرگ پناهندگان افغانستانی در ایران به سازمان‌دهی دسته‌جات تروریستی برای جنگ‌های منطقه‌ای دست زده است. لشکر فاطمیون که از افغانستانی‌های مقیم ایران تشکیل شده است، یکی از نیروهای وابسته به سپاه است که در جنگ‌های سپاه در سوریه حضور دارد. [اعزام کودکان مهاجر افغانستانی برای جنگ به سوریه]
همچنین از یاد نباید برد که پس از شکست سازوکار ویژه اروپایی و نگاه به شرق برای دور زدن تحریم‌ها، آخرین برگ برنده‌ای که نظام ایران بر روی میز گذاشت، دور زدن تحریم‌ها از طریق کشورهای همسایه بود.
در حالی که بنا به اعلام کمیسیون اروپا سهم تجارت خارجی این اتحادیه با نظام ایران در ۳ ماهه نخست سال ۲۰۱۹ تنها یک‌هزارم کل این تجارت است، [رابطه اقتصادی نظام ایران با اروپا؛ واقعیت و رویاها] افغانستان نیز واردات فراورده‌های نفتی از ایران را پایان می‌دهد.
هر چند برخی این فرض را مطرح می‌کنند که با توقف رسمی این واردات، شاهد افزایش قاچاق به این کشور خواهیم بود، اما واضح است که پاسداران متوجه شده‌اند که راه‌های احتمالی نجاتشان یک‌به‌یک در حال بسته شدن است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.