چرا شمخانی به پابوس اماراتی‌ها رفت؟

خامنه‌ای گفته بود: امارات لکه ننگ است باید از بین برود

خامنه‌ای  سالها قبل گفته بود امارات هم به دنیای اسلام خیانت کرده و هم به دنیای عرب و باید این لکه ننگ از بین برود. حالا چه اتفاقی افتاده که خامنه‌ای شمخانی را به پابوس اماراتی‌ها که خودش گفته بود لکه ننگ است می‌فرستد. بله این هم یکی از معجزات قیام سراسری مردم ایران در سال ۱۴۰۱ است که خامنه‌ای و رژیمش را چنان آچمز کرده است که مجبور شده از بیچارگی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی خودش رو برای پابوسی و گدایی ایجاد رابطه به امارات بفرستد.

ولی خامنه‌ای مانند همه دیکتاتورها که در آخر حکومت‌های خودشون به هر خس و خاشاکی چنگ میزنند تا شاید رژیم‌شان را از سقوط نجات دهند فکر میکنه با این تشبثات می تواند رژیمش را حفظ کند. خامنه‌ای از این نکته غافل است که هیچ قدرتی نمی‌تواند در مقابل اراده ملتی که تصمیم گرفته است آزادی را بدست بیاورد دوام بیاورد. حالا ببینیم شمخانی در امارات چه گفته.

شمخانی در امارات گفته: «باید همکاری را جایگزین دشمنی کنیم»

همان اماراتی که خامنه‌ای در موردش اینطوری گفته: دولت امارات متّحده‌ی عربی هم به دنیای اسلام خیانت کرد، هم به دنیای عرب خیانت کرد، ، یک لکّه‌ی ننگی است؛ البتّه این از بین خواهد رفت.

لکه که از بین نرفت، شما رفتید پابوس آنها!!

در همین رابطه

بیچارگی خامنه‌ ای در برابر قیام و انزوای جهانی

هرچند که خامنه‌ای دریده‌تر از این حرفهاست که این چیزها را به روی خودش بیاورد 

اما سوال این است: چی باعث شده که اینطوری به موس موس بیفتد

و همه هارت و پورتهای گذشته را فراموش کند؟  

واقعیت این است که این قیام ۶ ماهه مردم ایران است که خامنه‌ای ‌را به این فلاکت انداخته! تا جایی که مهره‌ها و تحلیل‌گران خودشان اقرار میکنن که هیچ امیدی برای بقای این رژیم وجود ندارد. مثلا عباس عبدی از مهره‌ها و تحلیل‌گران رژیم گفته: در تاریخ ایران این را با جدیت میگویم در تاریخ ایران هیچگاه نشده که موازنه قوا اینقدر علیه حکومت باشد یعنی قدرت حکومت در برابر مردم اینقدر ضعیف باشد. سه تا پایه قدرت این حکومت به کل تضعیف شده یا  ته کشیده

این تازه اول کار است. پابوس بقیه‌ هم باید برود

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل