چرا پاسدار اباذری از بریدگی فرماندهان سپاه حرف می‌زند؟

چرا پاسدار اباذری از بریدگی فرماندهان سپاه حرف می‌زند؟

گوشه ای از بریدگی و ریزش درون سپاه از قول یکی از فرماندهان ارشد

روز ۶ دی‌ماه تلویزیون شبکه تبرستان در مازندران سخنان یکی از فرماندهان ارشد سپاه به نام حمید اباذری را انعکاس داد که وی در آن به بریدگی و ریزش گسترده در درون سپاه پاسداران اعتراف می‌کند.

پاسدار حمید اباذری که درحال حاضر مشاور فرمانده سپاه و جانشین اسبق دانشگاه افسری امام حسین است طی سخنانی درجمعی از بسیجیان به صراحت از بریدگی و انفعال و سرخوردگی در رده‌های فرماندهی سپاه پاسداران حرف زد.

پاسدار حمید اباذری گفت:

«امروز داریم می‌بینیم چه بزرگانی، چه خواصی! کم آوردند. آقا جان! تو این‌قدر القاب پشت سرت هست، کلی بیتت برو و بیا دارد چرا حرف نمی‌زنی؟ تو نمی‌بینی با این نظام دارند چه می‌کنند؟ چه حرف‌هایی می‌زنند به آقا و ولی این جامعه؟ چگونه رفتار میشه چه توهین‌هایی میشه؟ بلند شو حرفت را بزن! حرفت را ! به‌خاطر چی سکوت کردی؟ چرا سکوت کردی؟ چرا حرف نمیزنی؟

عجب دنبال این هستی که دنبال کننده‌هایت کم نشوند؟ نکنه اونهایی که من را قبول دارند حالا من این حرف را بزنم نکنه گرفتار اینها شدی؟ که بله  شدند حالا ما از این به‌قول معروف چهره‌ها خب اینها خیلی‌هایشون بعضی‌هایشان خیلی شریف بودند.»

در همین زمینه

انصاری راد به خامنه‌ای؛ انفجار عظیم در راه است!

پاسدار اباذری از ریزشها سخن می گوید

پاسدار اباذری که مشخص است خیلی از این میزان ریزش در اردوگاه ولایت فقیه وحشت کرده است، بعد از اشارات فوق به ریزش در حوزه و آخوندهای دانه درشت، به سراغ فرماندهان ریزشی سپاه رفت و گفت:

«می‌بینید چه کسانی کم آوردند کسان زیادی را دیدیم بریدند، آقا بنده یک سردار سپاه هستم. نمی‌دانم تا فردا چه خبر است، چون دیدم به چشم سرداران بزرگی که کم آوردند. فرماندهان خود من که لحظه لحظه جنگ را بودند، زخم برداشتند، کم آوردند، مقابل ارزشها ایستادند. مقابل آقاشون ایستادند، مقابل نظام‌شان ایستادند.

ما دیدیم سرداران بزرگ کسانی که مسئولان درجه یک این نظام بودند، دیدیم که کم آوردند دیدیم که مقابل ارزشها و مقابل نظام و مقابل آقا و مقابل مردم ایستادند»

این اعترافات پاسدار حمید اباذری در جمع محدودی از بسیجی‌ها و پاسداران صورت گرفت. هدف این پاسدار از بیان چنین اعترافاتی، آماده ساختن بسیجی‌ها برای پذیرش و مقابله با چنین وضعیتی است.

علنی کردن و انعکاس آن توسط تلویزیون محلی تبرستان بیانگر چند واقعیت ساده است:

یک. ابعاد و گستردگی بریدگی در میان فرماندهان سپاه و سرداران فربه شده پاسداران به حدی بالاست که دیگر قابل کتمان نیست. به همین دلیل حکومت مجبور است این پدیده را بپذیرد، علنی کند و قیمت این گسست را بدهد.

دو.حکومت به خوبی تبعات این بریدگی و انعکاس آن را در میان بسیجی‌ها و نیروهای وفادار باقیمانده به خود می داند، به همین دلیل نیاز می بیند که این نیروها را برای مواجهه با شرایط جدید از لحاظ روحی و روانی آماده سازد.

 بنابراین  وضعیت ریزش و بریدگی در درون نیروهای ولایت فقیه زیر بار قیام مردم چنان گسترده است که چیزی برای پنهان کاری وجود ندارد. تنها راه برای خامنه‌ای برای اینکه این وضعیت را نبیند آن است که چشم برهم بگذارد! البته برای همیشه.

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل