برای یک ایران آزاد

چغندرکاران نقده در دفتر کارخانه قند نقده دست به تجمع زدند

0

چغندرکاران نقده در دفتر کارخانه قند نقده دست به تجمع زدند
چغندرکاران نقده روز چهارشنبه ۱۷مرداد ۹۷ در اعتراض به نپرداختن پول چغندر‌های تحویلی، در محل دفتر کارخانه قند نقده دست به تجمع زدند.

چغندرکاران نقده که تعداد آنها به ده‌ها نفر می‌رسید در اعتراض به نپرداختن پول چغندر‌های

تحویلی که از پاییز و زمستان ۹۶ تحویل این کارخانه ‌داده‌اند در دفتر کارخانه قند نقده دست به

تجمع زده و خواهان پرداخت پول محصولات تحویلی خود با این کارخانه شده‌اند.

چغندرکاران نقده  گفتندکه بر اثر تاخیر در پرداخت پول محصولاتشان، بر اثر کاهش ارزش تومان،

ارزش درآمد آنها نیز  بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.

مسئولین کارخانه قند نقده اعلام کردند که فعلا پولی برای پرداخت به کشاورزان نقده وجود ندارد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.