برای یک ایران آزاد

چماق شکسته سرکوب

0

چماق شکسته سرکوب دیگر اثر ندارد! نظام آخوندی با ۳۲نهاد سرکوبگر هنوز موفق نشده با مردمی که هر روز بشکلی اعتراض خود به این رژیم فاسد را نشان می‌دهند، مقابله کند. دیکتاتور در سرکوب مردم عاصی در غرقاب تحریمها و بن بست عاجز شده‌است.

علی جوینی

پاسدار اشتری، سرکرده جنایتکار نیروی انتظامی، از اجرایی شدن طرح سرکوب‌گرانه جدیدی به نام طرح « ناظر یک» خبرداد، این طرح سرکوبگرانه، طرحی برای اجرای قانون مبارزه با بی‌حجابی است.

پنجشبنه ۲۷تیر ۹۸، سرکرده قداره بندان خامنه‌ای در جمع امام جمعه‌های جنایتکار خامنه‌ای گفت: «بارها اعلام کرده ایم، خودرو حریم خصوصی نیست و کشف حجاب در آن، جرم محسوب می شود، برهمین اساس طرح ناظر یک را راه اندازی کرده ایم.»

او همچنین به وجود ۳۲نهاد سرکوبگر اشاره کرد که نقش‌شان پیشبرد سیاستهای سرکوبگرانه نظام ولایت فقیه در خیابانهای شهرهای ایران است. او گفت که از این ۳۲ نهاد بدنهاد، ۲۶ تای آن ویژه سرکوب زنان است و بطور مضحکی مدعی شد که مردم بیشترین اعتماد را به او و نیروهایش دارند:

« طبق آمارهای علمی، نیروهای مسلح از بین ۳۲دستگاه در صدر قرار دارند و نیروی انتظامی نیز به تبع آن در بین اولین ها قرار گرفته است.»

معلوم نیست اگر این مردم به این نظام و نیروهای سرکوبگرش اعتماد دارند پس این ۳۲ نهاد مشغول سرکوب چه کسانی است؟

به بخشی دیگر از صحبتهای این سرپاسدار توجه کنید و ببیند که مردم چقدر برای او و نیروهای او و اقدامات سرکوبگرانه آنها تره خورد می‌کنند:

از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، حدود ۳۰۰ هزار پیامک برای افراد متخلف ارسال شده که از این تعداد ۱۵۰ هزار نفر برای اخذ تعهد مراجعه کرده اند که با برخورد محترمانه از آنها تعهد اخذ شده؛ همچنین اعلام شده در صورت تکرار، خودرو آنها توقیف و در مرحله بعد به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.»

در این جملات دو نکته نهفته است که البته این پاسدار جنایتکار به آن اشاره نمی‌‌کند! اول اینکه ۱۵۰هزار نفر تذکرات این جانوران مزاحم را به پشیزی نخریده‌اند! دوم اینکه دیگر مثل قبل نمی‌خواهند در خیابان دست به اعمال وحشیانه بزنند و می‌خواهند در مقرهای خود از مردم پذیرایی کنند! که البته این خود نشانه ترس آنان از اعتراض مردم به وحوش ولی فقیه است.

بنا به اعترافات این پاسدار باید گفت که نظام دیگر آن قدرت را در اجرای طرحهای سرکوبگرانه‌اش ندارد. طبق تجارب تمامی انقلاب‌های ضد دیکتاتوری، خطرناک‌ترین مرحله برای هر دیکتاتور هنگامی است که در اجرای سرکوب دچار ضعف و ناتوانی شود. آنجاست که مردم به‌روشنی در می‌یابند که: اکنون دیگر می‌توان «کار» گرگ را «تمام» کرد!

و اکنون برماست که دست در دست هم، همصدا با نیروی پیشتاز سرنگونی طلب، کار ولی فقیه گرگ صفت و نظام پلیدش را تمام کنیم.

درهمین زمینه:

علت توقف طرح افزایش سرکوب با اسم رمز «تحول قوه قضاییه» چیست؟

 

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.